Jak to się robi w Rotterdamie...

W lutym 2009 roku pracownicy Fundacji byli podejmowani przez Nederlands Fotomuseum w Rotterdamie. Wizyta miała na celu zapoznanie się z tamtejszymi standardami przechowywania i digitalizacji fotografii. Dzięki uprzejmości kuratorów i konserwatorów Muzeum mogliśmy zaznajomić się z funkcjonowaniem archiwalnego zaplecza tej instytucji. Fotomuseum istnieje od 2003 i powstało na bazie państwowego archiwum fotografii. Działa w nim Centrum Ekspertyz Materiałów Fotograficznych. Digitalizacja kolekcji prowadzona jest od 2000 roku. Obecnie Muzeum sprawuje opiekę i opracowuje 130 spuścizn po fotografach holenderskich, bądź działających na terenie Holandii.

Więcej zdjęć >>>

 

Translate »