LUX - prezentacja książki

Temat światła w fotografii jest rozległym zagadnieniem, do którego odnoszą się liczne opracowania i artykuły. Z perspektywy światła analizować można wszystkie istniejące fotografie i obrazy. Dzięki światłu widzimy, fotografujemy, ale też oglądamy zdjęcia. Historia fotografii przeplatająca się z rozwojem nauki i techniki, szczególnie pełna jest świadectw zmagań technologicznych związanych z rejestracją światła. To historia prób „okiełznania” go, zapisu obrazu w jak najkrótszym czasie czy stworzenia sztucznie warunków, które pozwolą fotografować mimo jego braku.

Książka Lux, poświęcona temu zagadnieniu, jest kontynuacją publikacji Emulsja, w której została podjęta kwestia materialności fotografii i jej chemicznych właściwości. Lux dotyka tego, co niematerialne, często nieokreślone czy niewidzialne, mieszczące się z jednej strony w obszarze badań fizyki i jednocześnie niezwykle pojemne znaczeniowo, a dzięki swojej złożonej symbolice – będące przedmiotem zainteresowań historii sztuki, religioznawstwa czy filozofii.

Marta Przybyło-Ibadullajev – autorka projektu graficznego i wyboru zdjęć, zestawiła w publikacji prace artystów współczesnych i fotografie archiwalne. Wybrane z nich opatrzone zostały komentarzami autorstwa Jana Andermana, opisującymi zjawiska fizyczne. Fotografii w tym kontekście przygląda się też w swoim eseju Jörg Colberg, doktor fizyki, fotograf, pisarz zajmujący się współczesną fotografią, autor opiniotwórczego bloga Conscientious Photography Magazine cphmag.com. Dodatkiem do publikacji jest wybór cytatów z tekstów artystów, fotografów i myślicieli, poruszających problematykę światła. Selekcja ta stanowi zestaw tropów, pozwalających na dalsze prześledzenie tego zagadnienia.

Słowo lux, w języku łacińskim oznaczające światło, w swojej wieloznaczności odnosi się także do bogactwa wrażeń wizualnych i zjawisk, które dzięki światłu i wykorzystującej go fotografii stają się naszym udziałem.

Autorzy zdjęć: Ryota Atarashi, Kuba Bąkowski, Alexander Binder, Erika Blumenfeld, Gundula Blumi, Karolina Breguła, Jakub Certowicz, Jörg Colberg, Anastasia Davis, Zbigniew Dłubak, Przemek Dzienis, Amy Friend, Mariusz Hermanowicz, Magda Hueckel
Howalt, Paweł Kula, Annick Ligtermoet, Mårten Lange, Michel Mazzoni, Peter Miller, Antoni Mikołajczyk, Minori Ozaki, Birthe Piontek, Simon Norfolk, Agnieszka Rayss, Wilhelm Conrad Roentgen, Szymon Rogiński, Jim Stevenson, Carl Størmer, Joanna Stoga, Tadeusz Sumiński, Wojciech Wilczyk Sanne de Wilde, Stefan Wojnecki, Wojciech Zamecznik

Koncepcja i projekt graficzny: Marta Przybyło-Ibadullajev
Esej: Jörg Colberg
Opisy z zakresu fizyki: Jan Anderman
Wstęp: Marta Przybyło-Ibadullajev
Komentarze autorskie do prac: Karolina Breguła, Jakub Certowicz, Magda Hueckel, Agnieszka Rayss, Szymon Rogiński, Wojciech Wilczyk.
Konsultacje merytoryczne: Karolina Puchała-Rojek, Marta Szymańska
Redakcja językowa, korekta: Julia Odnous
Tłumaczenie: Translateria.pl, Kinga Stańczuk
Współpraca, kwerenda: Patrycja Wojtas, Karolina Brzezińska, Ewa Jadacka, Ania Hornik, Magda Aleksandrowicz
Skany obiektów ze zbiorów FAF i retusz : Dorota Pracka, Maciej Turczyniak
Przygotowanie fotografii do druku: Jakub Certowicz (Skanery Niewiarygodne)
Ilość stron: 200 stron, fotografie: 80, wkładka z cytatami
Wersja językowa polsko-angielska

Książka dostępna w cenie 40 zł.

Książkę poprzedziła wystawa o tym samym tytule, w ramach której zaprezentowali swoje prace: Karolina Breguła, Magda Hueckel, Przemek Dzienis i Szymon Rogiński.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo Mnisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowago

Partnerzy: Norsk Teknisk Museum, Fundacja 9/11 Art Space, Skanery NIewiarygodne

logo Tekniks Museum logo Skanery NIewiarygodne

Lux – prezentacja książki
9 lutego (czwartek), godzina 18.00
Fundacja Archeologia Fotografii, Andersa 13

Translate »