Pierwsze spotkanie z cyklu "Czytanie Dłubaka"

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu "Czytanie Dłubaka". Poprowadzi je w piątek 28 maja o godzinie 18.00 Lech Lechowicz, historyk fotografii, wykładowca PWSTFiT. Cykl ma na celu przypomnienie dorobku teoretycznego Zbigniewa Dłubaka. Spotkania rozpoczynamy rozmową o tekście Z rozmyślań o fotografice.

Tekst ukazał się w dwóch częściach w "Świecie Fotografii" – w numerach: 1948 nr 10 (s. 2-3) i 1949 nr 11 (s. 6). Zbigniew Dłubak komentuje w nim między innymi relacje między fotografią a innymi dziedzinami plastyki od początków rozwoju nowego medium, przypadających na nieszczęśliwy, według artysty, okres niepodzielnego panowania naturalizmu: "Ogromnym plusem tego faktu stało się zwrócenie uwagi na fotografię, jako na technikę, którą może posługiwać się plastyk. I rzeczywiście, zanim zawojowała ona inne dziedziny życia, stała się narzędziem w rękach artystów. Ale tu się zaczyna tragedia. W owym czasie nie przeczuwano jeszcze wielkiej formalnej rewolucji w plastyce i uważano, że zgodność dzieła sztuki z naturą w sensie bezpośredniego i wiernego odbijania jej obrazu, mimo pewnej swobody interpretacyjnej, jest jego cechą, toteż nie uderzył nikogo fakt, że ta właśnie cecha jest najistotniejszą i wielką właściwością fotografiki i że to właśnie czyni z niej instrument oryginalny, różny od innych technik plastycznych nie tylko narzędziem, ale i tworzywem. Nikt nie przeczuł, że technika ta wprowadzona do plastyki i świadomie wykorzystana może dać zupełnie nowe, niepowtarzalne w innej dziedzinie interpretacje zjawisk. […]" >>> czytaj tekst

Zapraszamy do siedziby Fundacji i Galerii Asymetria! 
 

fot. Krzysztof Pijarski

Translate »