Projekt FotoRejestr - zaczynamy!!!

Fundacja Archeologia Fotografii rozpoczęła realizację pionierskiego na polskim gruncie projektu mającego na celu popularyzację idei archiwizacji zbiorów fotograficznych oraz odnalezienie i promocję ciekawych kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. Akcja rozpoczęła się w marcu 2010 a jej zakończenie planowane jest na październik 2011. 

 

FotoRejestr to wieloelementowy projektrealizowany we współpracy z norweskim Teknisk Museum, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Domem Spotkań z Historią.
Nasze główne cele to stworzenie bazy danych kolekcji fotograficznych, popularyzacja idei archiwizowania fotografii oraz działanie na rzecz dialogu między rozbudowaną przez współczesnych badaczy teorią archiwum a praktyką, związaną z codziennym obcowaniem z archiwami, tymi domowymi i publicznymi.
Do najważniejszych części projektu należą:
Powszechny spis kolekcji fotograficznych – to szczegółowa lista zbiorów fotograficznych rozproszonych w warszawskich instytucjach państwowych (muzeach, archiwach, bibliotekach) oraz, co jest przedsięwzięciem pionierskim, w zbiorach prywatnych. Baza będzie zawierać: spis nazwisk autorów w poszczególnych kolekcjach, zakres tematów, krótką historię zbiorów i informację o ich charakterze, praktyczne informacje o dostępie do zbiorów. Dostępny on-line spis kolekcji w zasadniczy sposób zmieni stan wiedzy o polskich zasobach fotografii.  [Planowane uruchomienie pierwszej wersji: przełom 2010/2011]
Odkurzamy domowe archiwa – akcja społeczna skierowana do osób prywatnych, mająca charakter edukacyjny. Ma uświadomić nie tylko potrzebę ochrony własnych, rodzinnych zbiorów fotograficznych oraz konieczność sporządzenia ich cyfrowego zapisu ale też ma stworzyć okazję do pokazania i promowania własnych kolekcji czy spuścizn po fotografach. Akcja opiera się na comiesięcznych spotkaniach, w ostatnią środę każdego miesiąca, w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii, oraz na dniach otwartych, których terminy będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wystawy wirtualne – efekty poszukiwań prowadzonych w norweskim Teknisk Museum oraz w warszawskich kolekcjach fotografii będzie można zobaczyć w formie wirtualnych wystaw, opatrzonych komentarzem. Pierwszą wystawę będzie można zobaczyć już pod koniec tego roku.
Wystawy w przestrzeni publicznej – wybrane, najciekawsze i najszerzej komentowane odkrycia prezentowane będą w galeriach i przestrzeni miejskiej.
Międzynarodowa konferencja naukowa – dwudniowa konferencja z udziałem światowej klasy teoretyków będzie być próbą podsumowania prowadzonych w ostatnich latach dyskusji w obrębie teorii archiwum. Na równoległych sympozjach spotkają się również doświadczeni praktycy z najważniejszych instytucji posiadających archiwa fotografii. Odbędzie się ona wiosną 2011 roku.
Warsztaty – skierowane do specjalistów, dotyczące digitalizacji i pracy w archiwum fotograficznym, prowadzone będą przez znawców tematu z Norwegii i Polski. 
Publikacje – projektowi będą towarzyszyć publikacje informacyjne a także wydawnictwo pokonferencyjne, w języku polskim i angielskim.
Platforma „FotoRejestr” – stanowić będzie nie tylko źródło informacji o wytycznych digitalizacji, przechowywania i opracowywania fotografii ale też wirtualne miejsce spotkań dla wszystkich zainteresowanych fotografią i jej rolą we współczesnym świecie.
 
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 

                              

 

Partnerzy:

 

              


Sponsorzy:    

             

Patroni medialni:

               

 

 

 

 

Translate »