Z serii ,,Odkrycia w archiwum" - Centro de Arte y Comunicación

Wśród materiałów należących do archiwum Zbigniewa Dłubaka znajdują się katalogi znaczących wystaw z lat 70. Naszym ostatnim odkryciem są wydawnictwa Centro de Arte y Comunicación z Buenos Aires. Prowadzony przez Jorge Glusberga CAYC był w latach 70. istotnym ośrodkiem interdyscyplinarnych badań nad ówczesną sztuką Ameryki Łacińskiej czerpiącej z konceptualizmu. Wśród archiwaliów zgromadzonych w Fundacji znajduje się katalog, ważnej dla badań nad sztuką krajów postsocjalistycznych, ekspozycji ,, Hungria 74” oraz publikacja Donalda Burgy towarzysząca jego wystawie w 1973 roku. Odnaleźliśmy także katalog wystawy stworzonej przez CAYC we współpracy z Institute of Contemporary Arts w Londynie: ,,Art Systems in Latin America”. Wszystkie publikacje dostępne są w siedzibie Fundacji.           Więcej zdjęć >> 

 

Translate »