Bibliografia

2002

  • Mazur A., Smutek odgadywania historii (Latarnik w PeKiNie), „Fototapeta” 2002, https://fototapeta.art.pl/2002/pkn.php (dostęp 16.06.2024).
  • Powiększenie. Fotografie w czasach zgiełku, katalog wystawy, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, październik 2002, red. J. Sokołowski, M. Zalewski, teksty: A.D. Coleman, T. Drzazgowski, M. Porębski, S. Sikora, Zakopane – Warszawa 2002.
  • Sobota A., Bez historii?, „Fototapeta” 2002, https://fototapeta.art.pl/2002/cbh.php (dostęp 16.06.2024).
  • Tomaszczuk Z., Warto trochę poczytać…, „Fototapeta” 2002, https://fototapeta.art.pl/2002/cbht.php (dostęp 16.06.2024).

2006

  • Sikora S., Fotografia w czasach zgiełku. Kilka uwag o dokumencie i „Powiększeniu”, [w:] Polska fotografia dokumentalna na skrzyżowaniu dyskursów. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji wystawy Leonarda Sempolińskiego, red. M. Jurkiewicz, Warszawa 2006, s. 112-127.

2008

  • Kubisiowska K., Wierzący w rzeczywistość, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 33.

2009

  • Mazur A., Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Kraków 2009.

2013

  • Sokołowski J., Fotoesej Andrzej Georgiew, „Res Publica Nowa” 2013, nr 21.

2016

  • Kubisiowska K., Jeszcze raz do ciemni, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 37.

2017

  • Andrzej Georgiew. Warstwy, katalog wystawy prezentowanej podczas festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2017, 21.05 – 18.06.2017, red. J. Certowicz, teksty: J. Certowicz, K. Kubisiowska, M. Łuczak, M. Michałowska, J. Sokołowski, Warszawa 2017.
Translate »