Bibliografia tekstów artysty

Teksty autorstwa Zbigniewa Dłubaka

Z rozmyślań o fotografice, „Świat Fotografii”, 1948 nr 10 i nr 11, s. 2-3 >>>czytaj

W przedsionku i na wystawie. Uwagi o wystawie fotografii artystycznej pod hasłem „Pokój Zwycięża”, „Świat Fotografii” 1950 nr 14, s. 19 – 2

Uwagi o sytuacji w fotografice polskiej, „Fotografia”, 1953 nr 2, s. 2

Fotoreportaż z naszego życia, „Fotografia”, 1953 nr 4, s. 2

Zmiany tonalne obrazu, „Fotografia”, 1953 nr 4, s. 10

Polskie Towarzystwo fotograficzne na nowej drodze, „Fotografia”, 1954 nr 2, s. 2

Trzy wystawy indywidualne [Mierzecka Janina, Lisowski Henryk, Wański Tadeusz], „Fotografia”, 1954 nr 3, s. 6

Polska produkcja sprzętu fotograficznego i materiałów fotochemicznych w 1954 roku, „Fotografia”, 1954 nr 3, s.11

Z katalogu wystawy [fotografiki], „Fotografia”, 1954  nr 6, s. 2 – 3

Fotografia otworkowa, „Fotografia”,1954 nr 6, s. 12 – 13

Na marginesie IV Ogólnopolskiej Wystawy Fotografiki, „Fotografia”, 1954 nr 7, s. 10 – 11

Perspektywa – odległość – ogniskowa, „Fotografia”, 1954 nr 7, s. 4 – 5

Celowanie, wycinek – paralaksa, „Fotografia”, 1954 nr 10, s. 8 – 9

O właściwy kierunek dyskusji [o fotografice], „Fotografia”, 1955 nr 1, s. 8 – 9

L. Sempoliński: List. Dyskusja o Fotografice; Z. Dłubak: Odpowiedź, „Fotografia”, 1955 nr 3, s. 5

Wystawa „Tatry i Podhale” [Zakopane, jesień 1955], „Fotografia”, 1956 nr 1, s. 8 – 9

O dziedzicznych obciążeniach naszej fotografiki, „Fotografia” ,1956 nr 8, s. 2 – 3

Drogi poszukiwań, „Fotografia”, 1956 nr 11 – 12, s. 2 – 3

Uniwersalny roztwór do polerowania negatywów, „Fotografia”, 1956 nr 11, s. 15

O fotografice i wystawie prac Ireny Jarosińskiej, „Przegląd Kulturalny”, 1956 nr 47, s. 6

O metaforze fotograficznej, „Fotografia”, 1957 nr 1, s. 2 – 3

Z mojej ciemni, „Fotografia”, 1957 nr 1, s. 19

O sile zmiękczania gradacji papieru, „Fotografia”, 1957 nr 2, s. 40

O fotografice słów kilka. Zamiast recenzji z Międzynarodowej Wystawy Fotografii Artystycznej w Warszawie, „Życie Literackie”, 1957 nr 25, s.8

Z naszej pracowni, „Fotografia”, 1957 nr 6, s. 140

Czy istnieje fotografia abstrakcyjna?, „Fotografia”, 1959 nr 7, s. 315 – 318

Czy istnieje fotografia abstrakcyjna? II, „Fotografia”, 1959 nr 8, s. 366 – 371

Czy istnieje fotografia abstrakcyjna? III. Abstrakcja a dokumentalność., „Fotografia”, 1959 nr 9, s. 438 – 439

Recenzja: Almanach fotografii polskiej – 1961. Warszawa 1961, „Fotografia”, 1962 nr 7, s. 163 – 164

Kolorowe zdjęcia Tadeusza Bilińskiego, „Fotografia”, 1962 nr 7, s. 176 – 177

Recenzja: A. Ligocki, Fotografia i sztuka. Warszawa 1962, „Fotografia”, 1963 nr 7,

s. 176 – 177

W poszukiwaniu autentyzmu [zdjęć], „Fotografia”, 1963 nr 9, s. 211 – 213

Naświetlanie zdjęć, „Fotoamator”, 1963 nr 6, s. VIII

Patrząc na fotografie, seria tekstów w „Ty i Ja”, 1964 nr 1 – 12

A cóż to za polemika? [w sprawie fotografii artystycznej], „Fotografia”, 1965 nr 9, s. 195 – 196

Problemy pogranicza fotografii i plastyki.[Wypowiedź na Kongresie Kultury Polskiej], „Fotografia”, 1966 nr 4, s. 245 – 252

Problemy rozwoju fotografii, „Fotografia”, 1967 nr 4, s. 76, s. 91 – 91

Perspektywa sztuki matematycznej. Wypowiedzi: Stefan Morawski, Janusz Bogucki, Ryszard Winiarski, Zbigniew Dłubak, Feliks Falk, Andrzej Jan Wróblewski. Fragmenty opracował Wojciech Skrodzki, „Współczesność”, 1967 nr 14, s. 8

Postawa czy dokonania? Czym jest w Polsce ruch artystyczny?, „Współczesność”, 1968 nr 10, s. 4

Podawać w wątpliwość. [Problem nauczania w fotografii], „Fotografia”, 1969 nr 8, s. 171 – 176

Fotografia – czynnik wyobraźni, „Fotografia”, 1970 nr 10, s. 219 – 222

Portret. Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej ZPAF, „Fotografia”, 1970 nr 9, s. 195 – 197

Paweł Pierściński, „Fotografia”, 1971 nr 4, s. 81 – 84

Pobyt kolegi Zbigniewa Dłubaka w USA, „Biuletyn Informacyjny ZPAF”, 1973 nr 70, s. 14

U progu nowej kadencji [Władz Związku Polskich Artystów Fotografików]. Wypowiedzi: Adam Johann, Zbigniew Dłubak, Zygmunt Szarek – Szargut, Edward Grochowicz. Rozmowę przeprowadzili Barbara Kosińska i Romuald Kłosiewicz, „Fotografia”, 1973  nr 6, s. 123 – 125; 138

Refleksje o fotografice japońskiej, „Fotografia”, 1973 nr 6, s. 162 – 164

Analiza sytuacji twórczej w fotografice polskiej [skrót referatu Wiceprzewodniczącego Komisji Artystycznej ZPAF Zbigniewa Dłubaka – z zapisu magnetofonowego], „Biuletyn Informacyjny ZPAF”, 1974 nr 73, s. 32

Dyskusja z plenarnego zebrania zarządu głównego ZPAF z 6.10.1974 z okazji 30-lecia PRL [Wypowiedzi: Adam Mohl, Edward Czapliński, Marian Szulc, S. Jurewicz, Benedykt Dorys, Edmund Zdanowski, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Dłubak, Józef Robakowski, Edward Poloczek, Tadeusz Wackiem, Stefan Figlarowicz, Antoni Mikołajczyk, Adam Johann], „Biuletyn Informacyjny ZPAF”, 1974 nr 74, s.5

Dłubak Zbigniew… rozmawia z Redakcją. Rozmowę przeprowadził Szymon Bojko, „Projekt”, 1975 z. 4, s. 20 – 25

Z obrad 81 Plenum Zarządu Głównego ZPAF [Wypowiedzi: Stefan Figlarowicz; Kazimierz Helebrandt, Wiesław Prazuch, Zbigniew Dłubak], „Biuletyn Informacyjny ZPAF”, 1976 nr 77, s. 6

Janusz Bąkowski, „Fotografia”, 1976 nr 2, s. 38 – 41

Ryszard Horowitz, „Fotografia”,1976 nr 3, s. 34 – 39

Sztuka poza światem znaczeń, „Nurt”, 1977 nr 3, s. 20

Foto Medium Art. Wypowiedzi: Jan Stanisław Wojciechowski, Zbigniew Dłubak, „Odra”, 1977 nr 6, s. 77 – 78

„… to pomost pomiędzy nami, a rzeczywistością…” Medium – fotografia. Rozmowę przeprowadził Jerzy Olek, „Nurt”, 1977 nr 19, s. 33 – 36

Inne media czyli przeciwko stereotypom. Rozmowę przeprowadziła Barbara Sierszuła, „Tygodnik Demokratyczny”, 1978 nr 45, s. 16

Pismo stowarzyszenia autorów ZAiKS do Zarządu Głównego ZPAF i Prezesa ZPAF Zbigniewa Dłubaka do p. Karola Małcużyńskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów Zaiks, „Biuletyn Informacyjny ZPAF”, 1979 nr 80, s. 54 – 57

Desymbolizacje, „Fotografia”, 1979 nr 2, s. 7 – 9

Awangarda poza mitem. Rozmowę przeprowadził Jerzy Olek, „Literatura”, 1980 nr 14, s. 13 – 14

Desymbolizations, ‘Fotografia. Special Issue’, 1979, s. 8 – 11

Niedocenione wartości. Fotografia artystyczna. Rozmowę przeprowadził Wojciech Kiciński, „Trybuna Ludu”, 1980 nr 139, s. 5

Fotografia, „Obscura”, 1982 nr 3, s.14

Teoria – praktyka, „Obscura”, 1982 nr 3, s.16

Fotografia jako ideologia, „Obscura”, 1984 nr 8 (28), s. 5

Fotografia socjologiczna, „Obscura”, 1984 nr 8 (28), s. 33

O sztuce z punktu widzenia awangardy (oprac. Bogusław Mansfeld), „PAL Przegląd Artystyczno – Literacki”, 2000 nr 12, s. 96 – 107

          Istota widzenia: dostrzeganie różnic. Zbigniew Dłubak. Rozmowę przeprowadziła Renata Głowacka, „Odra” 2004 nr 2, s. 91 – 94

 

 

Będziemy bardzo wdzięczni za przysyłanie informacji o tekstach, które nie znalazły się w tej bibliografii, by stale była ona uzupełniana.

 

Translate »