Bibliografia tekstów o artystce

 

A. Becquer Casaballe, Zofia Chometowski: Una eicayuna pasion, „Fotomundo” 1978 nr 124 s. 22-29. 

A. Becquer Casaballe, Sofia Chometowski. Iconografia de ciudad, „El Fotografo” 1981 nr 7 s. 9-15.

E. Borecka, Pół wieku Warszawy w fotografii Zofii Chomętowskiej, Warszawa 1979.

M. Dederko, Wystawa indywidualna pani Chomętowskiej, „Fotograf Polski” 1936 nr 8 s. 20.

J. Kruk Zabiełło [pseud. M. Dederko], Wystawa prac Zofii Chomętowskiej, „Fotograf Polski” 1939 nr 5 s. 72.

D. Kaczmarczyk, Pamiętniki wystawy Warszawa Oskarża, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1976 t. XX s. 599-642.

A. Kotańska, Dokumentacja fotograficzna wystaw: Warszawa wczoraj, dziś i jutro (1938r.) i Warszawa Oskarża (1945) w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny” 1999 t. 2.

K. Puchała-Rojek, Archivo privado, Warszawa 2012

K. Puchała-Rojek, Między prywatnym a politycznym. Z historii polskich fotografek (do 1945), w: Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku, [kat. wyst.], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008

K. Puchała-Rojek (red.), Zofia Chomętowska. Fotografie z lat 1925, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011.

J. Sunderland, Zofia Chomętowska, „Gazeta Polska” 2.06.1939 s. 1 mps w IS PAN Zb. Spec. nr inw. 1416.

W. Żdżarski, Od Małachowskiej do Nasierowskiej, „Foto” 1983 nr 1 s. 18.

 

 

 

Translate »