Polska w podróży

NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Zofia Chomętowska, Polska w podróży
redakcja: Karolina Puchała-Rojek, Karolina Ziębińska-Lewandowska
tekst: Karolina Puchała-Rojek, Maciej Szymanowicz, Karolina Ziębińska-Lewandowska
projekt graficzny: Krzysztof Bielecki
wersja językowa: polsko-angielska
ilość stron: 406, ilość ilustracji: 380
oprawa: miękka
wymiary: 24,5 x 19 cm
papier: Munken Pure 120 g/m2
rok wydania: 2013
Współwydawca: Narodowe Centrum Kultury
Wydawnictwo dofinansowane z dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Ochrona Dziedzictwa Narodowego przyznanej Fundacji Archeologia Fotografii w 2013 roku
oraz z akcji Fotosprint 2013

Translate »