Cyfry

Podejmowane we wcześniejszych cyklach zagadnienie wielokrotności stało się tematem pracy zatytułowanej „Cyfry”. Bąkowski posłużył się analogiczną metodą, jak w seriach „Stare Miasto”, „Róża”, „Piłka”, czy w cyklu „Marek”, polegającą na cięciu odbitek fotograficznych, a następnie montowaniu z nich nowych kompozycji. W tym wypadku punktem wyjścia było dziewięć zdjęć przedstawiających dziewięć cyfr, z których każde zostało powielone w liczbie odpowiadającej wartości sfotografowanej cyfry: 1-jednokrotnie, 2-dwukrotnie, 3-trzykrotnie itd., aż do cyfry 9 powielonej dziewięciokrotnie. Następnie z pociętych odbitek przedstawiających daną cyfrę artysta zmontował plansze w taki sposób, że przedstawione na nich cyfry dawały efekt pulsowania i rozedrgania.
Translate »