Fotomontaż ekspresyjny

Najwcześniejsze prace fotograficzne Bąkowskiego pochodzą z lat 1967-1968. Widać w nich charakterystyczne dla całej twórczości artysty, traktowanie odbitki fotograficznej jako punktu wyjścia do tworzenia całkowicie nowych kompozycji. Stosując techniki fotomontażu i fotoinstalacji artysta budował prace obdarzone silnym ładunkiem ekspresji. Zdjęcia z tego czasu obracają się w kręgu relacji symbolicznych. Realizowane były najczęściej techniką fotomontażu, przez zestawianie przedmiotów, które współistniejąc obok siebie w obrazie potęgowały nawzajem swoją wymowę. Były to zatem montaże o charakterze raczej ekspresyjnym, a nie wywodzące się z kręgu stylizacji nadrealistycznej - pisał o pracach Bąkowskiego Zbigniew Dłubak.
Translate »