Rzeźba - Staś

W roku 1994 Bąkowski postanowił przenieść prowadzone dotychczas na gruncie fotografii i malarstwa rozważania na temat wielokrotności na nowy obszar. Poprzedzony licznymi próbami technologicznymi i wyliczeniami proces powstawania rzeźby „Staś” był długotrwały i niezwykle pracochłonny. Jego etapy artysta utrwalił na fotografiach i taśmach wideo, które stanowią cenne uzupełnienie samego dzieła. Punktem wyjścia było stworzenie glinianego portretu filozofa Stanisława Cichowicza, przyjaciela Bąkowskiego. Na jego podstawie artysta wykonał osiem gipsowych odlewów, które następnie wielokrotnie podzielił. Efektem końcowym była rzeźba przedstawiająca portret filozofa sklejony z wielu wizerunków.
Translate »