Noir Realism

Styl fotografii dokumentalnej artysty był inspirowany wywodzącym się z włoskiego neorealizmu tzw. czarnym realizmem, którego przejawem był antyestetyzm wynikający z dokumentowania szarej rzeczywistości w powojennej Polsce. Źródeł dokumentalnej fotografii Piaseckiego można szukać w tzw.czarnym realizmie, wywodzącym się z włoskiego neorealizmu. Jego przejawem był antyestetyzm a tematem przygnębiająca rzeczywistość powojennej Polski. W zdjęciach Piaseckiego przejawia się jego zainteresowanie fakturami fotografowanych powierzchni, takich jak mury, gruz i ściany budynków. Artysta posługuje się dużą ilością zbliżeń, a fotografowanych ludzi często zamyka w ramy zabudowań i ulic.
Translate »