Powódź w Konstancinie, 1947

W 1947 roku wielka powódź roztopowa spustoszyła odbudowujący się po wojnie kraj. Chrząszczowa przekazała raczej spokojny obraz tych wydarzeń, w przeciwieństwie do filmowego dokumentu Jerzego Bossaka, nagrodzonego na festiwalu w Cannes, oddającego dramat powodzi i dotkniętych nią mieszkańców. Chrząszczowa udokumentowała końcowy etap powodzi: ostatnie roztopy i wezbraną rzekę Jeziorkę w okolicach Starej Papierni. W rozlanej odnodze Jeziorki uchwyciła odbicie neogotyckiego kościoła pod wezwaniem NMP przy ulicy Piłsudskiego 54, projektu Józefa Piusa Dziekońskiego i Zdzisława Mączeńskiego. Chrząszczowa mieszkała w Konstancinie do lat sześćdziesiątych, kiedy przeprowadziła się do Warszawy na ulicę Polną.
Translate »