Porządkowanie odbitek

Na tym etapie porządkowania ważne było odtworzenie poszczególnych faz powstawania projektów plakatów, okładek, do których zachowała się większość studiów przygotowawczych. Wstępnie zostały zidentyfikowane także miejsce i czas wykonania fotografii reportażowych z podróży polskich i zagranicznych, co ułatwiło podział materiału. Odbitki z lat 1945-1967 zostały ułożone w serie i posegregowane do kolejnych etapów opracowania – od prac graficznych, przez fotografie dokumentalne z podróży, po fotografie związane ze środowiskiem plastyków i portrety rodzinne. Przeprowadzona została diagnoza konserwatorska poszczególnych obiektów.
Translate »