Prace nad archiwum

Początki

Prace nad spuścizną Wojciecha Zamecznika Fundacja zainicjowała w styczniu 2012 roku. Początkowo archiwum było przeglądane i porządkowane w dawnym mieszkaniu artysty, a także na bieżąco wykonywana dokumentacja poszczególnych fragmentów archiwum. Pierwszy etap polegał na zdiagnozowaniu stanu zachowania archiwum i jego zawartości tematycznej oraz wstępnym ułożeniu rozproszonego i znacznie wymieszanego materiału.
czytaj więcej

Porządkowanie odbitek

Na tym etapie porządkowania ważne było odtworzenie poszczególnych faz powstawania projektów plakatów i okładek, do których zachowała się większość studiów przygotowawczych. Wstępnie zostały zidentyfikowane także miejsca i czas wykonania fotografii reportażowych z podróży polskich i zagranicznych, co ułatwiło podział materiału. Odbitki z lat 1945-1967 zostały ułożone w serie i posegregowane, by ułatwić kolejne etapy opracowania – od prac graficznych, przez fotografie dokumentalne z podróży, po fotografie związane ze środowiskiem plastyków i portrety rodzinne. Przeprowadzona została diagnoza konserwatorska poszczególnych obiektów.
czytaj więcej

Przepakowanie i inwentaryzacja negatywów octanocelulozowych

Podobnie jak przypadku odbitek porządkowanie negatywów octanocelulozowych z lat 1946-1967 wymagało ułożenia rozproszonych partii negatywów. Klisze przepakowane zostały w pergaminowe koszulki archiwalne, przechowywane są w archiwalnych segregatorach do negatywów.
czytaj więcej

Porządkowanie, przeglądanie i inwentaryzacja filmów

W archiwum Wojciecha Zamecznika znajduje się około 30 filmów wykonanych w latach 1949-1963 na taśmie 16 mm. Są to głównie materiały związane z życiem rodzinnym, podróżami, środowiskiem plastyków; filmy eksperymentalne oraz dokumentacje wystaw. Filmy zostały uporządkowane tematycznie, opisane, następnie poddane wstępnej konserwacji (naprawa ubytków taśmy, „sklejek”) i przygotowane do digitalizacji. Przechowywane są w metalowych puszkach przeznaczonych do archiwizacji taśmy filmowej.
czytaj więcej

Porządkowanie makiet projektów graficznych

W archiwum Wojciecha Zamecznika znajduje się wiele ręcznie robionych makiet do projektów plakatów, okładek książek, folderów, druków ulotnych. Obiekty zostały uporządkowane, poddane konserwacji i zabezpieczone.
czytaj więcej
Translate »