Prace nad archiwum

Początki

Prace nad spuścizną Wojciecha Zamecznika Fundacja zainicjowała w styczniu 2012 roku. Początkowo archiwum było przeglądane i porządkowane w dawnym mieszkaniu artysty, na bieżąco wykonywana była dokumentacja poszczególnych fragmentów archiwum. Pierwszy etap polegał na zdiagnozowaniu stanu zachowania archiwum i jego zawartości tematycznej oraz wstępnym porządkowaniu rozproszonego i znacznie wymieszanego materiału.
czytaj więcej

Porządkowanie odbitek

Na tym etapie porządkowania ważne było odtworzenie poszczególnych faz powstawania projektów plakatów, okładek, do których zachowała się większość studiów przygotowawczych. Wstępnie zostały zidentyfikowane także miejsce i czas wykonania fotografii reportażowych z podróży polskich i zagranicznych, co ułatwiło podział materiału. Odbitki z lat 1945-1967 zostały ułożone w serie i posegregowane do kolejnych etapów opracowania – od prac graficznych, przez fotografie dokumentalne z podróży, po fotografie związane ze środowiskiem plastyków i portrety rodzinne. Przeprowadzona została diagnoza konserwatorska poszczególnych obiektów.
czytaj więcej

Przepakowanie i inwentaryzacja negatywów octanocelulozowych

Podobnie jak przypadku odbitek porządkowanie negatywów octanocelulozowych z lat 1946-1967 wymagało ułożenia rozproszonych partii negatywów. Negatywy przepakowane zostały w pergaminowe koszulki archiwalne, przechowywane są w archiwalnych segregatorach do negatywów.
czytaj więcej

Porządkowanie, przeglądanie i inwentaryzacja filmów

W archiwum Wojciecha Zamecznika znajduje się około 30 filmów wykonanych w latach 1949-1963 na taśmie 16 mm. Są to głównie filmy związane z życiem rodzinnym, podróżami, środowiskiem plastyków; filmy eksperymentalne oraz dokumentacje wystaw. Filmy zostały uporządkowane tematycznie, opisane, następnie poddane wstępnej konserwacji (naprawa ubytków taśmy, „sklejek”) i przygotowane do digitalizacji. Przechowywane są w metalowych puszkach przeznaczonych do archiwizacji taśmy filmowej.
czytaj więcej

Porządkowanie makiet projektów graficznych

W archiwum Wojciecha Zamecznika znajduje się wiele ręcznie robionych makiet do projektów plakatów, okładek książek, folderów, druków ulotnych. Wymagają uporządkowania, konserwacji i zabezpieczenia. Praca dan nimi to zadanie na 2014 rok.
czytaj więcej
Translate »