Początki

Prace nad spuścizną Wojciecha Zamecznika Fundacja zainicjowała w styczniu 2012 roku. Początkowo archiwum było przeglądane i porządkowane w dawnym mieszkaniu artysty, na bieżąco wykonywana była dokumentacja poszczególnych fragmentów archiwum. Pierwszy etap polegał na zdiagnozowaniu stanu zachowania archiwum i jego zawartości tematycznej oraz wstępnym porządkowaniu rozproszonego i znacznie wymieszanego materiału.
Translate »