Fotografie surrealne

Wojciech Zamecznik jako fotograf miał wrażliwość wizualną, która sytuuje go blisko surrealistów. Fotografie, które wydają się pochodzić z przełomu lat 40. i 50., a także te z lat 60. Pokazują nam rzeczywistość uchylająca swoje pęknięcia, zadziwiającą w swej codzienności, zakrzywioną w zwierciadle wyobraźni i pół-snu. Czasem są to fragmenty najbliższego otoczenia, przedmioty w mieszkaniu, czasem coś, co artysta dostrzegł na ulicy lub w czasie swoich podróży. Jedną z takich serii są fotografie straganów z odpustu oraz barwne slajdy jarmarcznych figurek – z miejsc, które zawsze fascynowały surrealistów.
Translate »