Podróże

Wojciech Zamecznik dość dużo podróżował jak na standardy obowiązujące w PRL. Większość z tych wyjazdów była związana z jego działalnością zawodową – jako projektant rozmaitych polskich pawilonów i stoisk targowych wyjeżdżał by nadzorować montaż. Inne wyjazdy to plenery zagraniczne dla plastyków organizowane przez ZPAP. W ten sposób Zamecznik, często razem z żoną, odwiedził kilka krajów Europy Zachodniej oraz „kraje bratnie” leżące wówczas w strefie wpływów radzieckich. W czasie podróży artysta dużo filmował i fotografował – większość z tych kadrów ma charakter pamiątkowy, zdarzało się jednak, że jakieś zdjęcie było wykorzystywane do projektów graficznych lub pokazywane na wystawach fotografii artystycznej.

Francja

We Francji Wojciech Zamecznik był dwukrotnie – w 1955 i 1962 roku. Za pierwszym razem tylko w Paryżu, w związku z realizacją, wspólnie z Henrykiem Tomaszewskim, oprawy plastycznej stoiska polskiego na Międzynarodowych Targach w Paryżu. Za drugim razem był we Francji samochodem, razem z żoną Haliną Zamecznik – była to podróż prywatna, przez Włochy i Szwajcarię.
czytaj więcej

Włochy

Zamecznik Włochy odwiedzał kilkukrotnie – w 1956, 1958, 1959 i 1962 roku. Za pierwszym razem był w związku z wystawą w Wenecji polskich plakatów filmowych. Kolejne dwa razy w związku z montażem polskiego pawilonu Metalexportu na targach przemysłowych w Mediolanie. Ostatnia podróż to wyprawa wakacyjna przez Włochy i Francję.
czytaj więcej

Albania

W 1955 roku ZPAP zorganizował wystawę polskiej sztuki w Muzeum w Tiranie. Połączona była ona z plenerem dla polskich artystów. W grupie znalazł się m.in. Henryk Tomaszewski, Wojciech Fangor, Tomasz Stryjecki.
czytaj więcej

Bułgaria

Wyprawa do Bułgarii, przez Węgry, była pierwszym wyjazdem zagranicznym Wojciecha Zamecznika. Jeszcze w pełni socrealizmu, w 1953 roku, wpisywała się w program wymian kulturalnych pomiędzy krajami bloku komunistycznego. Wśród uczestników byli m.in. Tomasz i Irena Stryjeccy, Marian i Regina Stępień, Halina Zamecznik.
czytaj więcej
Translate »