Bułgaria

Wyprawa do Bułgarii, przez Węgry, była pierwszym wyjazdem zagranicznym Wojciecha Zamecznika. Jeszcze w pełni socrealizmu, w 1953 roku, wpisywała się w program wymian kulturalnych pomiędzy krajami bloku komunistycznego. Wśród uczestników byli m.in. Tomasz i Irena Stryjeccy, Marian i Regina Stępień, Halina Zamecznik.
Translate »