Macewy

Macewy z motywem rąk w geście błogosławieństwa Dłubak fotografował na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Gest błogosławieństwa (hebr. Birkat ha-kohanim) umieszczony na żydowskim nagrobku, podobnie jak inne płaskorzeźbione elementy, świadczy o statusie społecznym lub zawodzie zmarłej osoby – w tym przypadku kapłana lub osoby pełniącej służbę w synagodze. Dłubak zestawił fotografie macew z serią dłoni, ukazanych jak w „Gestykulacjach”, na czarnym tle. Zmieniający się układ palców na jednej z fotografii pokrywa się z gestem żydowskiego błogosławieństwa. W ramach wykonanej sekwencji gest nie jest jednak performatywny – dłonie nie błogosławią.
Translate »