Obrazy

Do cyklu „Desymbolizacje” należą także fotografie płócien m.in. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Jankiela Adlera, które Dłubak wykonywał pod różnym kątem, uzyskując efekt zniekształcenia kompozycji malarskiej. Fotografie płócien zestawione w serie prowokują pytania o możliwość przestrzennego odczytania płaskiej fotografii i płaskiego obrazu, o status przestrzeni i perspektywy zawartych w kompozycji dzieła i tych wywołanych przez oglądającego je, poruszającego się widza. Pytania, które stawia Dłubak są odległe od symbolicznego znaczenia obrazów i przypisywanych im wartości narodowych. Czarno-białe fotografie Dłubaka przedstawiają tylko fragmenty obrazów – to analiza sposobów widzenia w ramach zmiennych perspektyw, poszukiwanie nowego znaczenia dla utrwalonej kompozycji.
Translate »