Krajobrazy, 1950 - 1962

Cykl "Krajobrazy" Zbigniew Dłubak rozpoczął w 1950 roku. Zerwał w tej serii z radykalnym eksperymentem formalnym, który cechował jego fotograficzną twórczość w drugiej połowie lat 40. Po pierwszych próbach fotografii zewnętrznych, w których widać fascynację światłocieniowością i nastrojem, artysta znalazł własny sposób przełamania tendecji piktorialnych dominujących wówczes w polskiej fotografii pejzażowej. Do około 1962 roku, kiedy cykl był realizowany, wykonywał stonowane, nieatrakcyjne widoki Warszawy i okolic, w których monotonia, brak kontrastu, banalność motywu stały się zasadą formalną.

Krajobrazy - Warszawa, 1955-1962

Warszawa jest tematem stale obecnym w cyklu "Krajobrazy". Najwcześniejsze fotografie, robione na kliszach 6x9cm, pochodzą z lat 1950-53. To widoki z mieszkań na Pradze i na Woli, czy kilka widoków podwórek i ulic. Najbardziej znany zespół został wykonany około 1962 roku, na kliszach 6x6cm i jego głównym tematem jest górny Mokotów, gdzie artysta mieszkał od 1957 roku.
czytaj więcej

Krajobrazy - Pejzaże

Najwcześniejsze pejzaże z tego cyklu Dłubak wykonywał w czasie wyjazdów związanych z realizacją zleceń fotograficznych, np. na dokumentację produkcji rolnej i hodowlanej w PRG-ach. Późniejsze, zwykle w formacie 6x6cm, to przede wszystkim okolice Warszawy.
czytaj więcej

Krajobrazy - widok z okna na Pradze, ok.1953

Na początku lat 50., prawdopodobnie w latach 1950-1953 Zbigniew Dłubak mieszkał na Pradze, razem z Ireną Jarosińską. Artysta wycofał się w tym okresie z życia publicznego. Realizował zlecenia pozwalające mu się utrzymać oraz rozpoczął cykl pejzaży miejskich i podmiejskich. Seria widoków z okna mieszkania-pracowni obok kościoła św. Floriana powstała w tym okresie.
czytaj więcej

Krajobrazy - widok z okna na Mokotowie, 1957-1962

Od 1957 roku Zbigniew Dłubak zamieszkał na Mokotowie, przy ulicy Puławskiej. Do początku lat 60. miał tam również swoją pracownię. Wciąż zainteresowany najbliższym otoczeniem wykonał wiele fotografii widoków z okna, zafascynowany już wtedy drobnymi zmianami, których istnienie, regularności lub różnice ujawnia obraz fotograficzny.
czytaj więcej
Translate »