Dokumentacja

W archiwum Zofii Chomętowskiej znajdują się również albumy z wycinkami prasowymi, zbierane i wklejane przez samą artystkę. Jest to bezcenny materiał, zbierający recenzje, wzmianki i artykuły z przestrzeni niemal pięćdziesięciu lat. Albumy zostaną poddane konserwacji i przełożone do archiwalnych pudeł.
Translate »