Prace nad archiwum

Wizyta w Argentynie

W połowie 2010 roku zespół FAF zorganizował wizytę w Buenos Aires, gdzie przechowywane jest archiwum rodzinne Zofii Chomętowskiej. Dzięki tej podróży udało się oszacować wielkość archiwum i przetransportować znaczną jego część do Polski. Sprowadzono wszystkie negatywy w wykonanej specjalnie w tym celu drewnianej skrzynce, część zachowanych pozytywów oraz albumy z wycinkami prasowymi zbierane przez Chomętowską od początku lat 30.
czytaj więcej

Opracowanie negatywów

Archiwum negatywów Chomętowskiej składa się z 120 pudełek, w każdym jest średnio około 50 klatek, co pozwala oszacować liczbę negatywów na około 6000 z lat 1929-1960. Znaczna większość, oprócz tych z lat 50. i 60., to negatywy na podłożu nitrocelulozowym. W wyniku konsultacji z norweskimi konserwatorami zdecydowaliśmy się zmienić system przechowywania pojedynczych klatek, odtąd każda klatka przechowywana jest oddzielnie, w ręcznie wykonanej kopercie z papieru bezkwasowego, zapewniającymi maksymalny dopływ powietrza. Koperty przechowywane są w pudle z tektury z odpowiednimi atestami. Opracowywanie negatywów było pracą żmudną i wymagającą niezwykłej precyzji. Konieczne było przecinanie podwójnych i potrójnych klatek, ręczne wycinanie kopert i ostrożne umieszczanie w nich negatywów. Dodatkowo niezbędna była dokładność przy nadawaniu sygnatur. Po zakończeniu procesu przygotowania do digitalizacji i samego skanowania reprodukcje negatywów zostały umieszczone w fundacyjnej bazie on-line. W tym zbiorze było wiele bezcennych negatywów: z wczesnego okresu twórczości Chomętowskiej, z Polesia, z jej podróży po Europie z przełomu lat 20/30, powojennych, pozwalających odkryć późną Chomętowską i jej argentyńskie zdjęcia.
czytaj więcej

Zeszyty

Jednym z ciekawszych materiałów w argentyńskim archiwum była seria siedmiu zeszytów w kratkę, z powklejanymi wglądówkami dotyczącymi Warszawy. W zeszytach były zarówno zdjęcia z okresu przedwojennego, jak i dokumentacja zrujnowanego miasta oraz początków odbudowy - wszystko opatrzone autorskim komentarzem. Każdy z zeszytów zawierał średnio około 300 zdjęć. Cały ten materiał został zeskanowany: każda strona i każde zdjęcie oddzielnie. Zeszyty po opracowaniu zostały odesłane do Buenos Aires. Na podstawie tego materiału powstała m. in. książka "Kronikarki" pod redakcją Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej.
czytaj więcej

Opracowanie pozytywów

Istotnym elementem archiwum jest zbiór ponad 1300 odbitek, z których znaczna część powstała w ramach pracy Zofii Chomętowskiej dla Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Są to zdjęcia z terenu niemal całej II Rzeczpospolitej, choć przeważają fotografie z terenów południowych i wschodnich. Odbitki te, przechowywane pierwotnie w papierowych kopertach zachowały się w umiarkowanie dobrym stanie. Większość była znacznie wygięta, część posiadała widoczne ślady po kleju. Odbitki zostały oddane do konserwacji, następnie zeskanowane i przełożone do melineksowych koszulek archiwalnych oraz do pudeł. Cały materiał został zidentyfikowany, dokładnie opisany i umieszczony w fundacyjnej bazie on-line.
czytaj więcej

Dokumentacja

W archiwum Zofii Chomętowskiej znajdują się również albumy z wycinkami prasowymi, zbierane i wklejane przez samą artystkę. Jest to bezcenny materiał, zbierający recenzje, wzmianki i artykuły z przestrzeni niemal pięćdziesięciu lat.
czytaj więcej
Translate »