Opracowanie negatywów

Archiwum negatywów Chomętowskiej składa się z 120 pudełek, w każdym jest średnio około 50 klatek, co pozwala oszacować liczbę negatywów na około 6000 z lat 1929-1960. Znaczna większość, oprócz tych z lat 50. i 60., to negatywy na podłożu nitrocelulozowym. W wyniku konsultacji z norweskimi konserwatorami zdecydowaliśmy się zmienić system przechowywania pojedynczych klatek, odtąd każda klatka przechowywana jest oddzielnie, w ręcznie wykonanej kopercie z papieru bezkwasowego, zapewniającymi maksymalny dopływ powietrza. Koperty przechowywane są w pudle z tektury z odpowiednimi atestami. Opracowywanie negatywów było pracą żmudną i wymagającą niezwykłej precyzji. Konieczne było przecinanie podwójnych i potrójnych klatek, ręczne wycinanie kopert i ostrożne umieszczanie w nich negatywów. Dodatkowo niezbędna była dokładność przy nadawaniu sygnatur. Po zakończeniu procesu przygotowania do digitalizacji i samego skanowania reprodukcje negatywów zostały umieszczone w fundacyjnej bazie on-line. W tym zbiorze było wiele bezcennych negatywów: z wczesnego okresu twórczości Chomętowskiej, z Polesia, z jej podróży po Europie z przełomu lat 20/30, powojennych, pozwalających odkryć późną Chomętowską i jej argentyńskie zdjęcia.
Translate »