Wizyta w Argentynie

W połowie 2010 roku zorganizowana została wizyta w Buenos Aires, gdzie przechowywana jest archiwum rodzinne Zofii Chomętowskiej. Dzięki tej podróży udało się oszacować wielkość archiwum i przetransportować znaczną jego część do Polski. Sprowadzono wszystkie negatywy, przechowywane w wykonanej specjalnie w tym celu, drewnianej skrzynce, część zachowanych pozytywów oraz albumy z wycinkami prasowymi zbierane przez Chomętowską od początku lat 30.
Translate »