Opracowanie pozytywów

Istotnym elementem archiwum jest zbiór ponad 1300 odbitek, z których znaczna część powstała w ramach pracy Zofii Chomętowskiej dla Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Są to zdjęcia z terenu niemal całej II Rzeczpospolitej, choć przeważają fotografie z terenów południowych i wschodnich. Odbitki te, przechowywane pierwotnie w papierowych kopertach zachowały się w umiarkowanym stanie. Większość była znacznie wygięta, część posiadała widoczne ślady po kleju. Odbitki zostały oddane do konserwacji, następnie zeskanowane i przełożone do melineksowych koszulek archiwalnych i do pudeł. Cały materiał został zidentyfikowany i dokładnie opisany i umieszczony w fundacyjnej bazie on-line. Obecnie trwają prace nad wydaniem albumu prezentującego ten materiał.
Translate »