Opracowanie pozytywów

Istotnym elementem archiwum jest zbiór ponad 1300 odbitek, z których znaczna część powstała w ramach pracy Zofii Chomętowskiej dla Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Są to zdjęcia z terenu niemal całej II Rzeczpospolitej, choć przeważają fotografie z terenów południowych i wschodnich. Odbitki te, przechowywane pierwotnie w papierowych kopertach zachowały się w umiarkowanie dobrym stanie. Większość była znacznie wygięta, część posiadała widoczne ślady po kleju. Odbitki zostały oddane do konserwacji, następnie zeskanowane i przełożone do melineksowych koszulek archiwalnych oraz do pudeł. Cały materiał został zidentyfikowany, dokładnie opisany i umieszczony w fundacyjnej bazie on-line.
Translate »