Codzienność Wsi

Chomętowska doskonale znała leżące w granicach rodzinnych majątków wsie, imiona i historie ich mieszkańców, a oni z łatwością rozpoznawali „panią z aparatem fotograficznym”. Mogła z bliska dokumentować poleskie zwyczaje, codzienną pracę, komunikację i sposoby radzenia sobie z dominującą na tym terenie wodą. Jej zdjęcia ze szczegółami pokazują pranie, łowienie ryb, zwózkę siana łodziami, suszenie lnu, ale też rozmowy kobiet i dziecięcą nudę. Rzeczywistość biednej poleskiej wsi, pokazanie dramatu biedy i braku edukacji nie było głównym tematem zdjęć Chomętowskiej, stanowiło jednak zawsze tło tych fotografii, element ujawniający się w szczegółach kadru: bosych stopach, pracy dzieci czy podartych ubraniach.
Translate »