Polesie - najsłynniejsze kadry

Dominujący w dwudziestoleciu nurt piktorialny narzucał fotografującym ograniczenia co do formy obrazu. Wśród najbardziej znanych i najczęściej publikowanych fotografii Chomętowskiej wpływ piktorializmu jest dobrze widoczny, jak choćby w statycznych kadrach, malarskim ujęciu tematów. Jednak posługiwanie się aparatem Leica i doskonała znajomość specyfiki Polesia dawały w efekcie zdjęcia wyjątkowe, często odchodzące od klimatu popularnych widokówek. Do najbardziej znanych zdjęć Chomętowskiej należy niewątpliwie „Praczka”, jedno z wcześniejszych zdjęć fotografki, pokazywane na wystawie w Wilnie w 1933 roku. Świetna kompozycja, zbudowana z dwóch ukośnych linii oraz nietypowe ujęcie, przedstawiające postać tyłem, spodobało się współczesnym na tyle, że fotografka opublikowała je w zbiorowym wydawnictwie na temat Leici „Leica w Polsce” (1936), pokazywała je też na swojej indywidualnej wystawie w Warszawie (1936). W przywoływanej publikacji Chomętowska zamieściła również „Kobietę Poleską”, wyjątkową ze względu na duże zbliżenie i doskonale uchwycone cienie.
Translate »