Krzysztof Pijarski

Krzysztof Pijarski (ur. 1980) Artysta posługującym się medium fotografii, historyk sztuki, tłumacz, wykładowca łódzkiej Filmówki. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą Michaelowi Friedowi, modernizmowi i fotografii. W ramach działalności artystycznej przeważnie realizuje prace podejmujące problem losu i mocy obrazów w (po)nowoczesnym świecie. W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Jest także redaktorem tomu Archiwum jako projekt.

Translate »