Choreografia obrazów

Zapraszamy na otwarcie wystawy: Choreografia obrazów. Fotografia performatywna: Zbigniew Dłubak, Mariusz Hermanowicz, Antoni Zdebiak, w ramach Warsaw Gallery Weekend.

Wystawa ma swój początek w rozważaniach na temat relacji między fotografią, performancem, inscenizacją i szeroko rozumianą grą przed obiektywem. W polu naszego zainteresowania nie leży jednak dokumentacja performancu, która jest z założenia suplementem do działania istniejącego niezależnie od tego, czy zostało sfotografowane. Ale takie zdjęcia, w których nadrzędnym celem, zgodnie z intencją artysty, był obraz. Ukazują więc one odbiorcom działania powołane tylko na użytek zdjęcia, gdzie autor jest nie tylko świadkiem, ale przede wszystkim reżyserem i choreografem, w których bywa także aktorem. Na wystawie pokazujemy autorskie odbitki z lat 80., z archiwów, których opracowaniem zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii.

Terminu „fotografii performatywnej” używamy w wąskim znaczeniu, jako fotografii gestów o różnej amplitudzie celowości i znaczenia. Od ściśle zaplanowanych, eliminujących przypadek tak dalece jak to możliwe, kanonicznych „Gestykulacji” Zbigniewa Dłubaka, poprzez serie Antoniego Zdebiaka, gdzie działanie realizowane na polecenie fotografa zakłada pewną, ograniczoną dowolność, aż po prace, gdzie fotografowani przez Zdebiaka tancerze, choć w scenerii wymyślonej przez artystę – zyskują pełną niezależność w wyrażaniu gestów, stając się współautorami zaistniałej sytuacji.

Obrazem performatywnym najbliższym powszechnemu doświadczeniu jest autoportret, stąd stanowi on kluczowy element wystawy. Zobaczymy Zbigniewa Dłubaka, Mariusza Hermanowicza i Antoniego Zdebiaka, wykonujących działania, gesty i miny przed aparatem fotograficznym. Na wystawie pokazane zostanie wybór ustrukturalizowanych gestów dłoni Dłubaka, tragikomiczna opowieść Hermanowicza o zmaganiu się z naturą i formą, czy wybitny cykl Zdebiaka, jeden z nielicznych przykładów aktu męskiego w polskiej fotografii.

Wybrane zdjęcia są w większości rejestracją pewnego procesu i dziania się, co pociąga za sobą narracyjność i sekwencyjność ujęć. Tę teatralizację fotograficznej scenerii rozszerzamy na działania wobec materialności fotografii. Pojawia się więc pytanie, czy gest wobec odbitki fotograficznej, ingerujący nie tylko w formę, ale zmieniający również treść dzieła, można zaliczyć do – i tak bardzo pojemnej – kategorii fotografii performatywnej? Czy rysowanie, kadrowanie, pisanie po odbitkach i cięcie, może być tak właśnie postrzegane? Czy jest formą braku zaufania do czystego obrazu fotograficznego?

Wystawa jest realizowana w ramach projektu „Żywe archiwa”, w ramach którego Fundacja Archeologia Fotografii podejmuje współpracę ze współczesnymi twórcami, w wyniku której powstają nowe projekty artystyczne, inspirowane fotografią lub tematami archiwalnymi. Tegoroczna edycja „Żywych archiwów” realizowana jest w partnerstwie ze Sputnik Photos.
Artystycznym komentarzem do wystawy „Choreografia obrazów…” jest projekt Adama Pańczuka „Promienie”, prezentowany w galerii FAF przy ul. Andersa 13.

Wystawie towarzyszą dwa oprowadzania kuratorskie, w tym jedno z tłumaczeniem na polski język migowy (termin podany zostanie w późniejszym terminie). Wystawie towarzyszą warsztaty “Widzi-mi-się. Czytanie fotografii dla dzieci i dla dorosłych”. Na warsztaty z czytania, oglądania i rozumienia fotografii zapraszamy 30 września o godz. 13.

kuratorki: Karolina Puchała-Rojek, Marta Szymańska

fotografia: A.Zdebiak, 1986 © J.,D.,E. Zdebiak / FAF

Oprowadzanie kuratorskie: 23.09, g. 15.00
miejsce: siedziba Biura Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2a (wejście obok banku)
otwarcie wystawy: 22.09.2017, g. 16.00
zamknięcie wystawy: 22.10
godziny otwarcia w trakcie Warsaw Gallery Weekend
22.09: 16.00-22.00
23-24.09: 12.00-20.00
godziny otwarcia w pozostałe dni
poniedziałek-niedziela: 11.00-19.00

Współorganizatorem wystawy jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Opracowanie archiwów Mariusza Hermanowicza i Antoniego Zdebiaka współfinansowane ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Translate »