Społeczne Centrum Fotografii w 2023 roku

To był kolejny udany rok w działalności Społecznego Centrum Fotografii, prowadzonego od czterech lat przez Fundację Archeologia Fotografii oraz Stowarzyszenie Sputnik Photos na ulicy Chłodnej 20 w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, ubiegłoroczny program SCF-u obfitował w ogólnodostępne wystawy, pokazy współczesnych fotografek_ów, oprowadzania, prelekcje i inne inicjatywy dążące do poszerzania naszej wiedzy o warsztacie i historii fotografii oraz integracji różnorodnych grup odbiorczyń_ców.

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w naszych inicjatywach! Dzięki Wam udało nam się zrealizować:

2 wystawy historyczne zorganizowane przez FAF – „(Błąd) w inwentarzu” na 15-lecie działalności oraz wystawę indywidualną „Fabryka złudzeń. Fotografie Danuty Rago”, kuratorowaną przez Weronikę Kobylińską;

1 wystawę fotografii współczesnej – “NO.11”, zorganizowaną przez absolwentów Programu Mentorskiego Sputnik Photos;

2 oprowadzania tematyczne z tłumaczeniem na Polski Język Migowy;

2 wykłady poświęcone historii fotografii, towarzyszące wystawom FAF – „Anarchiwa – okruchy, śmieci, cmentarze” Piotra Sadzika oraz „Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce” Adriana Wykroty;

2 wykłady dla studentów o działalności SCF i FAF z komentarzem do wystawy;

1 spotkanie z mińską szkołą fotografii;

wspieraliśmy kwerendy archiwalne;

powstała witryna artystyczna na Chłodnej, kuratorowana przez Jana Brykczyńskiego, w której swoje projekty fotograficzne zaprezentowały_li: Katerina Kouzmitcheva, Justyna Streichsbier, Wiktor Dąbkowski, Milena Soporowska, Konrad Dobrucki, Joanna Szpak-Ostachowska;

2 fotospacery dla warszawiaków prowadzone przez Agnieszkę Rayss i Karolinę Gembarę;

1 przegląd portfolio prowadzony przez Sputnik Photos;

2 warsztaty dla osób niedowidzących we współpracy z Fundacją Wielozmysły;

włączenie do katalogu Czytelni SCF 350 nowych rekordów bibliotecznych;

opracowanie i włączenie 2885 nowych obiektów do Wirtualnego Muzeum Fotografii;

cykl międzypokoleniowych warsztatów fotograficznych zorganizowany z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Cam Nowolipie;

szkolenie z uwrażliwiania na potrzeby różnych grup odbiorców, w tym osób starszych

Mamy nadzieję, że rok 2024 przyniesie jeszcze więcej fotograficznych przygód i okazji do wymiany doświadczeń. Zapraszamy na Chłodną 20!

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 

Fot: Organizatorki wystawy „(Błąd) w inwentarzu” pracujące na reprodukcjach fotografii z archiwów Fundacji Archeologia Fotografii

Translate »