Trzy lata Społecznego Centrum Fotografii

Społeczne Centrum Fotografii prowadzone jest przez Fundację Archeologia Fotografii i Stowarzyszenie Sputnik Photos. Od 2020 roku wspólnie rozwijamy niekomercyjne i dostępne dla szerokiej publiczności miejsce w Warszawie przy ul. Chłodnej 20. W ciągu pierwszych trzech lat pracy organizowaliśmy wystawy historyczne i współczesne poświęcone fotografii, prowadziliśmy archiwum, czytelnię, miejsce spotkań dla różnorodnych grup publiczności, realizowaliśmy działania edukacyjne, w tym dla grup z utrudnionym dostępem do kultury,  rozwijaliśmy portal Wirtualne Muzeum Fotografii o nowe zbiory. 

SCF w liczbach: 

zorganizowałyśmy_liśmy 11 wystaw (8 wystaw historycznych i 3 wystawy współczesne)

wydałyśmy_liśmy dwie książki towarzyszące wybranym wystawom historycznym

zrealizowałyśmy_liśmy 8 oprowadzań tematycznych z tłumaczeniem na PJM

opracowałyśmy_liśmy 3 bloki warsztatowe dla osób narażonych na wykluczenie

prowadziłyśmy_liśmy konsultacje z cyklu Odkurzamy Domowe Archiwa

szkoliłyśmy_liśmy się z uwrażliwiania na potrzeby różnych grup odbiorczyń_ców

odbyły się 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Fotograficznego

1500 książek współczesnych i archiwalnych zostało objętych inwentarzem i udostępnionych w naszej czytelni. Katalog książek >>>

odbyło się 17 wykładów i rozmów poświęconych historii fotografii, z czego część została zarejestrowana i udostępniona tu >>>

wspierałyśmy kwerendy archiwalne

prowadziłyśmy wykłady dla studentów 

udostępniłyśmy_liśmy dla publiczności 11000 obiektów w Wirtualnym Muzeum Fotografii 

zorganizowałyśmy_liśmy 6 przeglądów portfolio 

odbyło się 9 fotospacerów dla mieszkańców Warszawy

udostępniłyśmy_liśmy naszą przestrzeń innym podmiotom na organizację wydarzeń

Dziękujemy za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie tego miejsca i uczestniczącym w naszych wydarzeniach.

Co będzie dalej? 

Z radością dzielimy się informacją, że projekt Społecznego Centrum Fotografii, dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy będzie kontynuowany przez kolejne trzy lata.

Do zobaczenia na Chłodnej!

Organizatorzy:
Obrazek  Obrazek

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 

Translate »