O nas

„Archeologią fotografii nazywam działanie, którego celem
jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów,
sytuacji dziejących się dawniej,  w tzw. przeszłości fotograficznej”
Jerzy Lewczyński
  

Fundacja Archeologia Fotografii to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Powstała w sierpniu 2008 w odpowiedzi na realną potrzebę ochrony i wydobycia na światło dzienne archiwów po czołowych polskich fotografach.

 

Celem Fundacji jest:

– upublicznianie spuścizn po fotografach  

– inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów

– digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych

– archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów

– wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii  

Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Pracujemy także nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego, Wojciecha Zamecznika i Tadeusza Sumińskiego.

 

Fundatorzy

Rafał Lewandowski
Anna Duńczyk-Szulc

Rada Fundacji
Armelle Dłubak
dr Adam Mazur 
dr Luiza Nader
Stefan Okołowicz  
dr Krzysztof Pijarski
Prof. Joanna Sosnowska
 

Zespół:
Karolina Puchała-Rojek prezeska – k.puchala.rojek@faf.org.pl
Marta Szymańska v-ce prezeska – m.szymanska@faf.org.pl
Marta Przybyło-Ibadullajev – mprzybylo@faf.org.pl
Maciej Turczyniak – mturczyniak@faf.org.pl
Ewa Jadacka – jadacka.ewa@gmail.com
Anna Hornik – a.hornik@faf.org.pl
Jan Anderman – j.anderman@faf.org.pl
 

zespół fundacji Archeologia Fotografii
fot. Jędrzej Sokołowski

 

 

Translate »