Obscura - Spis treści
1982 nr 1


Od redakcji: Dnia 12 września około godziny 18-tej – s.3

Od redakcji: W drodze na szklaną górę fotografii – s.3

Susan Sontag: O fotografii w obrębie humanistyki (zapis wystąpienia z 21.04.1975 w Wellesley College na sympozjum o tym tytule. Z: ‘Photography Within the Humanities’) – s.7

Sławomir Magala: Świadectwo mocnych wrażeń – s.14

Starocie książkowe. Amerykański rynek wydawniczy 1977-78 – s.20

Teresa Gordon: Fotografia jako metoda komunikowania się – s.31

1982 nr 2

Jerzy Busza: Czy fotografia ma styl? – s.3

Oswald Spengler: Każdy styl wyraża przeznaczenie innego społeczeństwa – s.6

Sławomir Magala: Strach przed stylem – styl przestrachu – s.8

Georg Kubler: Styl a przedstawianie czasu historycznego – s.16

Adam Sobota: Komentarz. Na marginesie eseju George’a Kublera – s.27

Jerzy Andrzej Szuba: Nie czas żałować Macieja Kostuna   s.29

Teresa Gordon: Bieżące kierunki – s.34

Susan Sontag: Krótka antologia cytatów (fragment) – s.37

1982 nr 3

Od redakcji: Fernand Leger 1881-1955 – s.3

Jerzy Busza: Fotografia w piekle typologii – s.6

Laszko Moholy-Nagy: Od barwnika do światła – s.9

Zbigniew Dłubak: Fotografia – s.14

Zbigniew Dłubak: Teoria – praktyka – s.16

Marceli Bacciarelli: Fotografia jako pole możliwości – s.17

Susan Sontag: Krótka antologia cytatów (fragment) – s.26

1982 nr 4

Od redakcji: Tytułowa karta rodzinnych albumów s.3

Günter Grass: Album (fragment I części powieści„Blaszany Bębenek”) – s.4

Lech Lechowicz: Album fotografii – czas odnaleziony? – s.14

Bożena Steinborn: Kopia w galeriach portretów XVI wieku – s.22

Łukasz Krzywka: Miniatury portretowe i sylwetki – s.36

1982 nr 5

Od redakcji: Wokół Barthes’a (1915-1980) – s.3

Michael Starenko: Roland Barthes: herezja sentymentu – s.6

Roland Barthes: Sade/Fourier/Loyola – przedmowa – s.20

Roland Barthes: La Chambre Claire. Notes sur la photographie (fragmenty : 19, 33, 34, 48) – s.28

Sławomir Magala: Posłowie – s.35

1982 nr 6

Od redakcji: Fotografowie i pisarze – s.3

Adam Sobota: Alfred Stieglitz w oczach Doroty Norman – s.6

Robert Coles: Problem związku między…– s.20

Mała antologia tekstów o fotomontażu – s. 28

Thomas Stearns Eliot: Tradycja i talent indywidualny – s.36

Douglas Davies: Fragmenty dla Nowej Sztuki lat 70-tych – s.38

Jean-Paul Sartre: Powieść i wolność   – s.39

1982 nr 7

Od redakcji: Fotografowie i klej – s.3

Lech Lechowicz: Fotomontaż – s.3

Henry Peach Robinson: Efekt obrazowy w fotografii…– s.28

John Heartfield: Le Photomontage   s.38

Mieczysław Szczuka: Fotomontaż – s.38       

 

1982 nr 8

Od redakcji: Lekkie drgnięcie – s.3

Mała antologia tekstów o fotomontażu c.d.

Dziga Wiertow: Kino-glaz – s.4

Aleksander Rodczenko: Fotomontaż – s.6

Gustaw Kłucis: Fotomontaż jako nowy rodzaj Sztuki propagandowej – s.8

Franz Roh: Méchanisme et expression – s.14

Raoul Hausmann: Fotomontaż – s.16

Barbara Morgan: (fragmenty tekstu z Aperture nr 11, 1964) – s.19

Jerzy Grzegorkiewicz: Pretensjonalność fotografii – s.21

Iwona Lewandowska: Odbiór fotografii artystycznej – s.26

James Kaufmann: Recenzja książki G. Freund Fotografia i społeczeństwo – s.31

Marek Mulewski: Fotograficzność – s.36

 

1982 nr 9

Od redakcji: Formy symboliczne – s.3

Jerzy Busza: Współczesna sztuka i fotografia sakralna – s.3

Stefan Wojnecki: Pozaprzedmiotowość – s.20

Andrzej Lachowicz: xxx – s.22

Z notatnika Zbigniewa Warpechowskiego – s.23

Jorge Glusberg: Mity i magia ognia, złoto i sztuka – s.24

 

1982 nr 10

Od redakcji: Mimo wszystko 10 – s.3

Jorge Glusberg: Mity i magia ognia, złoto i sztuka c.d.         s.6

Helena Kantova: Artyści nowego performance. Dialog europejsko-amerykański      – s.16

Jerzy Busza: Problem myślących kamer. Lata 1980-te – s.24

Adam Sobota: Albumy fotograficzne. Dokończenie – s.30

Catherine Lord: Recenzja książki, której nie ma w księgarni – David Galloway „Album rodzinny” – s.36

 

1983 nr 1

Od redakcji: O krytyce, kilka cierpkich słów – s.3

Andy Grundberg: Ku krytycznemu pluralizmowi – s.5

Henry Holmes Smith: Kłopoty krytyka: o problemach z wydawaniem sądów i stawianiem zagadnień – s.15

 

1983 nr 2

Od redakcji: Video – s.3

Maria Anna Potocka: W pewnym sensie wszystko do czego dążymy jest nieskończenie dalekie – s.6

Video w Republice Federalnej Niemiec

Wulf Herzogenrath: Od reprodukcji do środka świadomej twórczości – s.8

Marijan Susorski: Video w Jugosławii – s.21

Video w Holandii

Hein Reedijk: Dorośnięcie i uznanie zajmują dużo czasu – s.30

Video w Wielkiej Brytanii

Mark Kidel: Sztuka video w brytyjskiej TV – s.34

 

1983 nr 3

Od redakcji: Powrót do źródeł – Piktorializm – s.3

R.Child Bayley: Fotografia piktorialna – s.11

Robert de la Sizeranne:

Czy fotografia jest sztuką? – s.22

Wady fotografii           – s.25

Trzy momenty zależne od artysty – s.30

Pierwszy moment zależny od artysty – s.32

Drugi moment zależny od artysty – s.37

Trzeci moment zależny od artysty – s.38

 

1983 nr 4

Robert de la Sizeranne:

Nowe dzieła i nowe idee – s.3

Niewłaściwe pretensye fotografii – s.10

Powrót idealizmu – s.13

Adam Sobota: Wokół piktorializmu – s.19

Marta Leśniakowska: Krynica artyzmu wszelakiego – s.26

Bibliografia „Le Photo – Club de Paris” – s.35

Telegram [dotyczy zjazdu Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Uniejowie]– s.38

 

1983 nr 5

FOTOGRAFIA I FEMINIZM

Od redakcji: Czyli o kobietach, które mówią basem – s.3

Joanna Sztejn-Kuś: Sztuka feministyczna – s.9

Catherine R.Stimpson: Feminizm a kultura w USA – s.10

Alan Porter: Fotografia kobiet – s.19

Anne Tucker: Kobiety – s.22

Alec Dann: Masaż jest środkiem – s.25

Colette: xxx – s.28

Peter Selz: The Coloratura of Colette – s.29

Colette: Tęsknię za pewnym rodzajem romantyzmu (rozmowę przeprowadziła Helena Kantova) – s.30

Paula B.Johnson, Jacqueline D.Goodchilds: O grach życiowych kobiet – s.32

Urszula R-ska – s.39

 

1983 nr 6

U ŹRÓDEŁ NOWOCZESNOŚCI

Od redakcji: U źródeł nowoczesności – s.3

Herbert Molderings: Drugie odkrycie fotografii – s.6

Man Ray: Biografia – s.30

James T. Soby: Przedmowa do “Man Ray Photographs 1920-1934” – s.31 [w rzeczywistości autorem wstępu był Man Ray a Soby wydawcą]

Lech Lechowicz: Fotografia polska 20-lecia międzywojennego wobec “nowej fotografii” – s.35

 

1983 nr 7

U ŹRÓDEŁ NOWOCZESNOŚCI

Lech Lechowicz: Fotografia polska 20-lecia międzywojennego wobec “nowej fotografii” c.d. – s.3

Tytus Czyżewski: Mediumiczno-Magnetyczna Fotografia Poety Brunona Jasieńskiego (zdjęta przy świetle gilotynowym) – s.27

Agnieszka Taborska: Stieglitz i Galeria „291”. Początki awangardy w USA – s.29

Tadeusz Peiper: Kronika dnia.1928 (fragment) – s.40

 

1983 nr 8

FOTOGRAFIA I POLITYKA

Od redakcji: Fotografia i polityka. Niedokończona Obscura – s.3

Simone Weil: Dola Robotnicza (fragment) W pogoni za pracą – s.5

Sławomir Magala: Fotografia i Polityka. Wczoraj i dziś          [materiał opracowany na podstawie „Camera Work”    nr 11, 1977] – s.7

Adam Sobota: Obserwacja Mas – s.17

Jerzy Busza: Moralność fotografa prasowego – s.28

Stanisław Urbański: KONTAKT. Od kontemplacji do agitacji – s.38

 

1983 nr 9

WSPÓŁCZESNA MYŚL ARTYSTYCZNA W POLSCE

Od redakcji: Stefan Wojnecki – s.3

List do Jerzego Buszy – s.5

Sztuka „poskoniunkturalna” [fragmenty referatu wygłoszonego podczas XII konfrontacji fotograficznych w Gorzowie Wielkopolskim w 1981 roku] – s.7

Współczesna przemiana sposobu pojmowania sztuki – s.18

Fotografia a świadomość funkcjonalna (streszczenie) – s.20

Aury i magie – s.24

Model przestrzeni społecznej komunikacji – s.26

Moje refleksje nad współczesnością – s.28

Moja refleksja nad przestrzenią        – s.32

Moja refleksja nad sytuacją w sztuce – s.36

 

1983 nr 10

NA ŁAMACH CZYTADŁA

Od redakcji: Czytadło i fotografia – s.3

Jerzy Busza: Fotografia prasowa – u źródeł – s.4

 

1984 nr 1

MODERNIZM I FOTOGRAFIA

Od redakcji: Fotografia i modernizm – s.3

Jerzy Busza: W poszukiwaniu fotografii w krainie modernistycznego cierpienia – s.6

James Kaufman: HORST: od historii do nostalgii – s.15

Jan Maria Jackowski: Świat to Europa. Aura wokół modernizmu. – s.21

Christina Clarke: Fotoeseje Wolfganga Kempa – s.29

Jerzy Busza: Sprostowanie – s.39

Moderniści o fotografii          s.40 [wybór M.Leśniakowska]

 

1984 nr 2

FOTOGRAFIA I FILM

Od redakcji: Fotografia i film – s.3

Tomasz Konart: Paul Sharits – s.5

Tomasz Konart: Autozapisy (fragment większej całości)         – s.8

Paul Sharits: Słowa na stronę – s.19

Walter Benjamin: Mała historia fotografii – s.32

 

1984 nr 3

WALTER BENJMIN

Od redakcji: Walter Benjamin 1892-1940 – s.3

Walter Benjamin: Nowe spojrzenie na rośliny – recenzja z „Unformen der Kunst” Karla Blossfelda – s.7

John McCole: Walter Benjamin, Susan Sontag i radykalna krytyka fotograficzna – s.9

Stefan Morawski: Performance jako odmiana antysztuki – s.23

Walter Benjamin: Nowa historia fotografii – s.34

 

1984 nr 4

WIEK XIX PUNKTY WIDZENIA

Od redakcji: XIX wiek. Punkty widzenia – s.3

Marta Leśniakowska: Paragone – punkty widzenia – s.5

Fotografia (tekst przypisywany Konradowi Marconiemu) – s.8

Fototypia (tekst przypisywany Wojciechowi Gersonowi)       – s.11

Marcin Olszyński: Półwiekowy okres istnienia fotografii – s.14

Henry P.Robinson: Paradoksy sztuki, nauki i fotografii – s.18

Alfred Stieglitz: Aparat ręczny – jego znaczenie          – s.27

Peter H.Emerson: Nauka i sztuka – s.31

 

1984 nr 5

FUTURYZM

Od redakcji: Legenda kłopotliwych futurystów – s.3

Jan Maria Jackowski: Italietta i Mussolini – s.12

Caroline Tisdall, Angelo Buzzola: Futurystyczny fotodynamizm Bragagli – s.17

Margit Rowell: Kupka, Duchami i Marey – s.27

Marta Leśniakowska: Dynamizm futurystyczny niesfotografowanego – s.34

 

1984 nr 6

EWANGELIE FOTOGRAFICZNE

Od redakcji: Ewangelie fotograficzne – apokryf według Volkera Kahmena

Volker Kahmen: Fotografia jako sztuka         s.6

Wstęp – s.6

Sztuka jako fotografia – s.9

Zdjęcia – dzieła sztuki czy produkty przemysłu – s.13

Fotografia XIX wieku – s.21

Zburzenie aury            – s.33

 

1984 nr 7

EWANGELIE FOTOGRAFICZNE

Volker Kahmen: Fotografia jako sztuka. (c.d.) Świat jest piękny       – s .3

Fotograficzne medium – s.8

Bibliografia – s.14

Margarete Jochimsen: W piekle nieporozumień           – s.19

Alan Trachtenberg: Refleksje o sztuce i fotografii – s.33

 

1984 nr 8

FOTOGRAFIA I USZY

Od redakcji: Fotografia i uszy – s.3

Zbigniew Dłubak: Fotografia jako ideologia – s.5

Urszula Czartoryska: My i Wy. O typologii uczestniczenia w fotografii na przykładzie okresu międzywojennego – s.16

Zbigniew Dłubak: Fotografia socjologiczna – s.33

1984 nr 9

OBSESJE

Od redakcji: Obsesje fotografów – s.3

Zygmunt Freud: Psychoanaliza sztuki – s.6

Sławomir Magala: Co z psychoanalizy jest jeszcze żywe? – s.9

Sławomir Magala: Nasza codzienna psychodrama – s.11

Julian Przyboś: Psychoanaliza – s.15

„Reprodukcje” myśli z drugiej ręki – s.15

Stanley Millgram: Psycholog o kamerze – s.19

Marcel Proust: W poszukiwaniu straconych modeli (tytuł od redakcji) – s.31

Jan Maria Jackowski: Od fotografii do terapii – s.35

 

1984 nr 10

OBSESJE

Susan E.Cohen: Robert Heinecken – konfrontacja i ewaluacja – s.3

Carl Toth: Rozmowy Roberta Heineckena i rozmowy o Robercie Heinekenie – s.12

David Jacobs: Oda dla estety – s.18

Jerzy Busza: Fotografia – model liryczny – s.26

Gottlieb Hirsch: Prywatne „paranoje” odbiorców fotografii – s.34

Laszlo Moholy-Nagy (zapowiedź) – s.38

 

1985 1-2

LASZLO MOHOLY-NAGY

Od redakcji: Wielki nieznany. Rzecz o Laszlo Moholy-Nagy – s.3

Lech Lechowicz: Chcąc w pełni zrozumieć – s.5

            Fotografia i kształtowanie świetlne – s.9

            Fotografia jako forma dydaktyki wizualnej – s.11

            Fotografia wobec kultury masowej – s.13

            Fotografia i sztuka – s.17

Komentarz do polskich tłumaczeń pism L.M-N – s.21

Pisma Laszlo Moholy-Nagy’ego – s.23

Lech Lechowicz: Kalendarium – s.76

 

1985 3-4

TEKSTY 2

Od redakcji: Teksty 2 – s.3

KŁOPOTY Z POSTMODERNIZMEM

Marcin Giżycki: Kłopoty z postmodernizmem – przyczynek do języka polskiej krytyki artystycznej – s.5 [tekst wygłoszony na sesji SHS „Sztuka po 1945 roku”]

Jonathan Green: Kwartalnik APERTURE w latach 50-tych: słowo i droga – s.19

MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM

Michael Yampolsky: Życie zwykłych ludzi. Michael Lesy w poszukiwaniu prawdy historycznej – s.32

MIĘDZY OBRAZEM A OBRAZEM

Jerzy Busza: Zmierzch sztuki-fotografii – s.55

Marx Wartofski: Kamera jest ślepa – s.67

Telegram – s.78

 

1985 5-6

TEKSTY 2

Od redakcji: Texty – s.3

CZAS

Gottfried Boehm: Obraz i czas             – s.4

Charles Hagen: Fotografia i czas – s.18

FOTOMONTAŻ RAZ JESZCZE

John A.Walker: John Heartfield i fotomontaż – s.26

Annie Perez: Fotomontaż – s.28

Harold Rosenberg: Kolaż – filozofia łączenia  – s.32

FOTOGRAFIA I FILM EKSPERYMENTALNY

Scott Hammen: „Manhatta” Sheelera i Stranda – zlekceważone arcydzieło – s.38

KONTEKSTY POLITYCZNE

Terence Pitt: Polityczna konstrukcja fotografii – s.45

Martha Grever: Fotografia jako własność prywatna. Analiza marksistowska – s.65

RECENZJA

David Trend: W poszukiwaniu bohaterów [ Bill Jay: Negatyw a pozytyw. Filozofia fotografii, w: ‘Afterimage’ [marzec 1980] – s.77

 

1985 7-8

TEKSTY 3

ŚWIATŁO NA PAPIERZE

Marta Leśniakowska: Sześć fragmentów o cieniu – s.3

Floris M.Neusüss: Niebiańskie cienie – s.14

Ulrich Raulff: Umbryjskie figury – s.19

WOKÓŁ BURGINA

Wprowadzenie – s.33

Stevie Bezencenet: Fotografia myśląca – s.34

Victor Burgin: Potówrna lektura „Camera Lucia” – s.42

Ian Jeffrey: Parę świętych miejsc [recenzja: ‘Thinking photography’, red. Victor Burgin] – s.62

PINAKOTEKA POLSKA

List Benedykta Jerzego Dorysa do Jerzego Buszy – s.69

Benedykt Jerzy Dorys: Moja Kazimierska przygoda – s.70

T.S.Eliot: „East Coker” – fragment – s.75

NASZA ANKIETA

Wacław Ropiecki: xxx [fragment listu prywatnego do Jerzego Buszy] – s.76

 

1985 9-10

FOTOGRAFIA SUBIEKTYWNA

Od redakcji: Nieskromne marzenia Otto Steinerta – s.3

Adam Sobota: O polskiej fotografii subiektywnej – s.8

Dorothy Martinson: Uwagi na temat fotografii amerykańskiej lat 50-tych – s.19

Ute Eskildsen: Fotografia subiektywna – program nieużytkowej fotografii w powojennych Niemczech Zachodnich – s.24

FEMINIZM

Shelly Rice: Feminizm a fotografia, źle się dzieje w raju – s.41

Valerie Eblis: Re-wizja męskiego spojrzenia – s.48

FOTOGRAFIA I FILM

Jan Christopher Horak: Film und Foto – w stronę języka filmu niemego         – s.63

James Hugunin: Robert Cumming – iluzja, rzeczywistość – s.75

 

1986 nr 1

FOTOGRAFIA NA WOJNIE

Od redakcji: Fotografia na wojnie wiek XIX – s.5

Ed Hill: Cliche-verre. Badanie szczelin           – s.5

Jan Zita Grover: Manewry filozoficzne w wojnie fotogenicznej – s.34

 

1986 nr 2

FOTOGRAFIA NA WOJNIE

Jan Zita Grover: Manewry filozoficzne w wojnie fotogenicznej Cd – s.3

Jan Maria Jackowski: Polityka, fotografia, moda – s.6

 

1986 nr 3

PASYGRAFIA

Od redakcji: Pasygrafia           – s.3

Jan Zita Grover: Dorothea Lange – Studia do biografii – s.5

WSTĘP DO FOTOGRAFII III RZESZY

Jerzy Busza: Sztuka i Hakenkreuz – s.34

 

1986 nr 4

FOTOGRAFIA III RZESZY

Jerzy Busza: Sztuka i Hakenkreuz Cd – s.3

Wypisy z „Mein Kampf” Adolfa Hitlera – s.16

Adolf Hitler: Mitologia rasizmu (fragment z „Mein Kampf”) – s.20

ARTYKUŁY

Tadeusz Zielichowski: Nauka, technika, sztuka – utracony ethos – s.23

Piotr Komorowski: Tylna strona – s.36

 

1986 nr 5

FOTOGRAFIA CZESKA

Od redakcji: Fotografia czeska 1918-1938 – s.3

Lech Lechowicz: Nowa fotografia czeska 1918-1938 – s.5

Lech Lechowicz: Czeska myśl teoretyczna okresu międzywojennego – s.20

Josef Čapek: Chwała fotografii. Herezja        – s.37

 

1986 nr 6

FOTOGRAFIA CZESKA

Josef Čapek: Chwała fotografii. Fotografia naszych ojców – s.3

Josef Čapek: Chwała fotografii. Orbis pictus – s.5

Karel Teige: FOTO KINO FILM – s.7

Jindřych Štyrsky: Obraz – s.31

Jiri Voskovec: Fotogenia i superrealność – s.36

 

1986 nr 7

FOTOGRAFIA CZESKA

Vilem Santholzer: Zwycięskie piękno fotografii – s.3

Karel Teige: Zadania fotografii nowoczesnej – s.4

P.Altschul: Trzy kierunki współczesnej fotografii – s.7

Lubomir Linhart: Grupa Foto-Film Lewego Frontu – s.11

Lubomir Linhart: Fotografia socjalna           s.13

Alexander Hackenschmied: Artyzm fotografii           s.14

Miloš Bloch: Fotografia ma wymowę setek słów – s.18

Jiri Jeniček: Fotografia reportażowa – s.22

Vladimir Rypar: Fotografia z punktu widzenia dziennikarza – s.25

Jindrich Chalupecky: Fotografia zobaczyła świat – s.29

Jaromir Funke: Od fotogramu do emocji – s.30

Jerzy Busza: Jedno, jedno życie – s.36

 

1986 nr 8

FILM

Od redakcji: Teoria filmu o fotografii – s.3

Alicja Helman: Teoria filmu wobec zjawiska fotografii – s.4

Anita Skwara: O metaforze fotograficznej w filmie (na podstawie „Balu” Ettore Scoli) – s.21

Eugeniusz Wilk: Mechanizmy semantyczne fotografii – s.37

 

1986 nr 9

FILM

Eugeniusz Wilk: Mechanizmy semantyczne fotografii Cd -s.3

Jean Mitry: Obraz jaki taki – s.5

Sylvie Pierre: Elementy teorii fotogramu – s.15

Dominique Chateau i François Jost: Dwa pytania kina eksperymentalnego do semiologii kina – s.37

 

1986 nr 10

A JEDNAK PIĘĆDZIESIĄT

Od redakcji: A jednak pięćdziesiąt – s.3

Stephen Heath: „Na ekranie, w kadrze: film i ideologia” i „Przestrzeń narracyjna” – fragmenty – s.4

Tadeusz Miczka: Z dziejów awangardy filmowej. Szkic o fotograficznym rodowodzie włoskiego kina futurystycznego – s.14

Tadeusz Miczka: Kilka uwag o teorii fotosu filmowego          – s.24

Grażyna Wieczerzyńska: Na marginesie: Wypisy – s.34

 

1987 nr 1

CICHE I GŁOŚNE CZYTANIE

Od redakcji: Ciche i głośne czytanie – s.3

Abigail Solomon-Godeau: Wygrać mimo zmiany reguł. Fotografia artystyczna i postmodernizm – s.4 [! A.S-G jako mężczyzna]

Jerzy Busza: Kto i komu pokazuje język (krytyczny) – s.22

 

1987 nr 2

TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ KRYTYKI

Od redakcji: Tradycje i współczesność krytyki – s.3

Susan Dodge Peters: Elizabeth McCausland pisze o fotografii – s.4

Elizabeth McCausland: Fotografia dokumentalna – s.12

Victor Burgin: Fotografia, fantazja, funkcja (fragment rozdz. VII) – s.25

G.P-n  G.W-wa  Praca domowa nr 1. Powtórka – formy współczesnego humanizmu (Busza w rozmowie) – s.32

 

1987 nr 3

PRASOZNAWCZA STUDNIA

Od redakcji: Prasoznawcza studnia – s.3

Anna Świątek-Redwan: Temat fotografii na łamach prasy polskiej w pierwszym półroczu 1986 roku – s.4

Jerzy Busza: W poszukiwaniu rewolucji artystycznej – s.16

Arnaud Claass: Ralph Gibson: „Cóż za niezwykła przyjemność” – s.29

G.P-n  G.W-wa  Praca domowa nr 2. Powtórka – formy współczesnego humanizmu (Busza w rozmowie) – s.38

 

1987 nr 4

FOTOGRAFIA I JĘZYK

Od redakcji: Fotografia i język. Wstęp do wstępu – s.3

Jurij Łotman: Sztuka jako język           – s.5

Leroy Seatle: Teoria języka a praktyka fotograficzna – s.13

 

1987 nr 5

FOTOGRAF W PROFESORSKIEJ TODZE

Od redakcji: Fotograf w profesorskiej todze – s.3

Carl Chiarenza: Szkice do całościowej historii obrazowania – s.4

G.P-n  G.W-wa  Praca domowa nr 2. Cd – s.36

G.P-n  G.W-wa  Praca domowa nr 2. Powtórka – formy współczesnego humanizmu (Busza w rozmowie) – s.38

 

1987 nr 6

FOTOGRAFIA I JĘZYK

Leroy Searle: Teoria języka a praktyka fotograficzna Cd – s.3

Bolesław Stachow: Język obrazowy – s.19

Wypisy – s.23

Brassai: Od ściany jaskiń do muru fabryki – s.28

Man Ray: Wiek światła            – s.30

Salvador Dali: Nieeuklidesowa psychologia fotografii – s.32

 

1987 nr 7

POWTÓRKA Z FUTURYZMU

Od redakcji: powtórka z futuryzmu – s.3

Giovanni Lista: Powstanie fotografii futurystycznej – s.4

SZTUKA I WALKA KLAS

Maksym Gorki: Literatura i walka klas – s.34

Gyorgy Lukacs: Społeczeństwo kapitalistyczne i literatura współczesna – s.35

Stefan Wojnecki: Wpisuję swoje uporządkowanie świata – s.38

 

1987 nr 8

MISZ-MASZ

Od redakcji: Misz – Masz – s.3

Stefan Wojnecki: Kiełkowanie inności – s.5

Jaromir Jedliński: Odzyskany język. Fotomontaże z lat 20-tych i 30-tych – s.12

Jerzy Busza: W drodze do Edenu – s.25

WSTĘP DO NUMERU SUREALISTYCZNEGO

Grażyna Wieczerzyńska: Dada – s.37

G.W.: Andre Breton – nota bibliograficzna – s.40

 

1987 nr 9

FOTOGRAFIA II CESARSTWA

Od redakcji: j.w. – s.3

André Rouillé: Fotograficzne wizerunki świata pracy w czasach Drugiego Cesarstwa – s.8

WSTĘP DO SURREALIZMU

André Breton: Max Ernst – s.32

André Breton: Piękno będzie konwulsyjne – s.34

 

1987 nr 10

POPULARNA I NIEPOPULARNA

Yves Aubry: Popularna praktyka fotograficzna – s.3

POSTMINIMALIZM

Robert Pincus-Witten: Teatr konceptualizmu – autobiografia i mit – s.15

James Collins: Erotyka i dydaktyka – s.27

 

1988 nr 1

SURREALIZM I FOTOGRAFIA

Lech Lechowicz: Surrealizm i Fotografia (część pierwsza) – s.3

obraz fotograficzny w surrealizmie – s.6

obraz surrealistyczny i tekst surrealistyczny – s.10

surrealizm w obrazie fotograficznym – s.13

fotogram – s.15

fotomontaż – s.17

fotografia – s.23

miasto – s.23

kobieta – s.26

surrealistyczna sytuacja obrazu fotograficznego – s.30

przypisy – s.38

 

1988 nr 2

Lech Lechowicz: Surrealizm i fotografia. Część pierwsza (dokończenie) – s. 3

SURREALIZM  I FOTOGRAFIA – CZĘŚĆ II

Lech Lechowicz: Komentarz do „Antologii tekstów surrealistycznych” – s.5

André Breton: Manifest surrealizmu (1924) – s.6

J. A. Boiffard, P. Fluard, R. Vitrac: Artykuł wstępny “La Révolution surréaliste (1924, nr 1) – s.8

André Breton: Max Ernst (1924) – s.10

Deklaracja Biura Poszukiwań Surrealistycznych (1925)      – s.12

Pierre Naville: Sztuki Piękne (1925) – s.13

Tristan Tzara: Fotografia z odwrotnej strony (1925) – s.14

Tristan Tzara: Kiedy rzeczy śnią (1926)          – s.16

Salvador Dali: Fotografia, czysta twórczość umysłu (1927) – s. 18

André Breton: Surrealizm i malarstwo (1928) – s. 20

Salvador Dali: Fakt fotograficzny (1929) – s.25

Salvador Dali: Obiekty surrealistyczne (1930) – s. 27

M.J. (Marcel Jean): Chronogramy (1933) – s. 31

Man Ray: Wiek Światła (1933)            – s.32

Brassai: Od ściany jaskiń do muru  fabryki (1933) – s.34

André Breton: Piękno będzie konwulsyjne (1934) (dokończenie w następnym numerze) – s. 37

 

1988 nr 3

SURREALIZM I FOTOGRAFIA – CZĘŚĆ II

André Breton: Piękno będzie konwulsyjne (1934) C.d. – s.3

Salvador Dali: Nieeuklidesowa psychologia pewnej fotografii (1934) – s.5

André Breton: Twarze kobiet (1934) – s.10

Rosse Sélavy: Marcel Duchamp: Mężczyzna przed lustrem (1934) – s.12

Man Ray: O realizmie fotograficznym (1935) – s.13

Man Ray: Fotografia nie jest sztuką (1937) – s.15

Translate »