Fotorejestr

FotoRejestr to projekt, który Fundacja prowadziła w latach 2010-2011. Celem projektu była popularyzacja idei archiwizacji zbiorów fotograficznych oraz odnalezienie i promocja ciekawych kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. FotoRejestr www.fotorejestr.net to wieloelementowy projekt zrealizowany we współpracy z norweskim Teknisk MuseumNarodowym Archiwum Cyfrowym oraz Domem Spotkań z Historią. Głównym celem było stworzenie bazy warszawskich kolekcji fotograficznych, popularyzacja idei archiwizowania fotografii oraz działanie na rzecz dialogu między rozbudowaną przez współczesnych badaczy teorią archiwum a praktyką, związaną z codziennym obcowaniem z archiwami, tymi domowymi i publicznymi. 
 

Do najważniejszych części projektu należały: 

– Powszechny spis kolekcji fotograficznych – szczegółowa lista zbiorów fotograficznych znajdujących się w warszawskich instytucjach państwowych (muzeach, archiwach, bibliotekach) oraz, co jest przedsięwzięciem pionierskim, w zbiorach prywatnych. Baza zawiera: spis nazwisk autorów w poszczególnych kolekcjach, zakres tematów, krótką historię zbiorów, praktyczne informacje o dostępie do nich. Udostępniony on-line spis kolekcji w zasadniczy sposób zmienia stan wiedzy o polskich zasobach fotografii.

– Odkurzamy domowe archiwa – akcja społeczna skierowana do osób prywatnych, mająca charakter edukacyjny. Staraliśmy się nie tylko uświadomić innym potrzebę ochrony własnych, rodzinnych zbiorów fotograficznych oraz konieczność sporządzenia ich cyfrowego zapisu, lecz także stworzyć okazję do pokazania i promowania własnych kolekcji czy spuścizn po fotografach. Akcja opierała się na comiesięcznych dniach otwartych, organizowanych w ostatnią środę każdego miesiąca w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii.

– Wystawy wirtualne – efekty poszukiwań prowadzonych w norweskim Teknisk Museum oraz w warszawskich kolekcjach fotografii można oglądać w formie wirtualnych wystaw na portalu fotorejestr. Pierwsza z nich poświęcona jest fotografii mody z lat 60. XX wieku, kolejne prezentują fotografię architektury przemysłowej, amatorską fotografię urlopową oraz fotografię miejską ukazującą peryferia.

 Wystawy w przestrzeni publicznej – wybrane, najciekawsze i najszerzej komentowane odkrycia wystawiane były w galeriach i przestrzeni miejskiej.

– Międzynarodowa konferencja naukowa – dwudniowa konferencja z udziałem światowej klasy teoretyków była próbą podsumowania prowadzonych w ostatnich latach dyskusji dotyczących teorii archiwum. Na sympozjum spotkali się teoretycy i doświadczeni praktycy z najważniejszych instytucji posiadających archiwa fotografii. Materiały z konferencji>>>

– Warsztaty – prowadzone przez Jensa Golda, konserwatora z norweskiego Muzeum Fotografii w Preus, skierowane były do pracowników wszelkich instytucji posiadających zbiory i archiwa fotograficzne. Dotyczyły opieki nad kolekcją, digitalizacji zbiorów i pracy w archiwum fotograficznym.

– Publikacje – polsko-angielskie wydawnictwo pokonferencyjne oraz broszura projektu.

Platforma fotorejestr.net – ostateczny cel projektu FotoRejestr, zawiera bazę kolekcji fotograficznych z wyszukiwarką,  prezentacje zeskanowanych fragmentów kolekcji prywatnych, informacją o przechowywaniu i opracowywaniu fotografii, jest także wirtualnym miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych fotografią i jej rolą we współczesnym świecie.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Translate »