Strona w budowie

Fundacja Archeologia Fotografii pracuje nad stworzeniem bazy fotografii i dokumentów, gdzie sukcesywnie umieszczane będą opracowywane przez nas materiały. Baza będzie umożliwiać przeszukiwanie wszystkich zdigitalizowanych i opisanych materiałów: negatywów, pozytywów oraz docelowo dokumentów rękopiśmienniczych i katalogów wystaw. Uruchomienie bazy planowane jest na koniec 2009 roku.

 

Projekt strony i archiwizacja współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Translate »