Bibliografia o artyście

 
1949

J. Sunderland, recenzja z wystawy indywidualnej Z. Dłubaka, „Świat Fotografii” 1949 nr 11.
H. Blum, Wystawa Młodych – dwa głosy o wystawie sztuki nowoczesnej, „Przegląd Artystyczny” 1949, nr 1.
J. Nowosielski, Ze zjazdu w Nieborowie. Na marginesie dyskusji, „Przegląd Artystyczny” 1949, nr 3.

1955

J. Bogucki, W pracowni malarzy, „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 1-2.
J. Bogucki, Spostrzeżenia – komentarze, „Przegląd Kulturalny” 1955, nr 49.
M. Czerwiński, Grupa Staromiejska, „Przegląd Kulturalny” 1955, nr 49.

1956

J. Bogucki, W rok po Arsenale, „Przegląd Kulturalny” 1956 nr 25.

1959

D. Ashton, Poland’s Modern Art, „The New York Times” 1959, 4th Oct.

1960

U. Czartoryska, Spotkania fotografii z plastyką. Zbigniew Dłubak, „Fotografia” 1960, nr 11.

1961

B.K.M., Wystawa malarstwa w Galerii Krzywe Koło w Warszawie, „Przegląd Artystyczny” 1961, nr 4.

1963

Z. Pękosławski, Elementy warsztatu fotografika, Warszawa 1963, s. 43-44.

1964

L. Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery, Warszawa 1964, s. 82-83.

1965

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Warszawa 1965, s. 80-81, 132.

1966

J. Bogucki, Wstęp do katalogu wystawy Z. Dłubaka, Galeria Współczesna, Warszawa 1966
J. Bogucki, Dłubak, Zbrożyna, i epizod Grupy 55, „Kultura” 1966, nr 6.
J. Bogucki, Współczesna i Foksal, „Kultura” 1966, nr 47.
U. Czartoryska, Użytkowa – bardziej odpowiedzialna, „Fotografia” 1966, nr 6.
J. Garztecki, Dłubak, Zbrożyna i złudzenie postępu, „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 7.
A. Ptaszkowska, Galeria Współczesna, „ITD” 1966, nr 13.
A. Ptaszkowska, Wstęp do katalogu wystawy Z. Dłubaka, Galeria Foksal, Warszawa 1966.

1967

U. Czartoryska, Ikonosfera Zbigniewa Dłubaka, „Fotografia” 1967, nr 11.
J. Garztecki, Człowiek z kamerą – Zbigniew Dłubak, „Fotografia” 1967, nr 12.
J. Garztecki, Prowokacje, „Kultura” 1967, nr 18.
Wystawa malarska Z. Dłubaka. Program Galerii Foksal, Warszawa 1967.

1968

U. Czartoryska, Przymierze, „Fotografia” 1968, nr 7.
U. Czartoryska, Bardzo ważna wystawa, „Fotografia” 1968, nr 11.
U. Czartoryska, Walor przekazu fotograficznego, „Współczesność” 1968, nr 22.
J. Garztecki, Skandal w Clochermerie czyli biurokratyczne obrazoburstwo, „Życie Warszawy” 1968, nr 225.
W. Hudon, Wariaci i egzaltowani, „Fotografia” 1968, nr 12.
B. Kowalska, Przestrzeń, ruch, światło, „Współczesność” 1968, nr 2.
Fotografia subiektywna, katalog wystawy w BWA, Kraków 1968.

1969

J. Bogucki, Manifestacja, galeria, zdarzenia, „Projekt” 1969, nr 5-6.
U. Czartoryska, Tworzywo i wyobrażenie, „Projekt” 1969, nr 1.

1970

A. Dzieduszycki, Sympozjum plastyczne Wrocław 70, „Odra” 1970, nr 5.
A. Dzieduszycki, Zaczyna się we Wrocławiu, „Życie Literackie” 1970, nr 34.
A. Ekwiński, wstęp do katalogu wystawy Z. Dłubaka, Klub MpiK Ruch, Warszawa 1970.

1971

J. Bogucki, Intelekt i wyobraźnia, „Polska” 1971, nr 7.
U. Czartoryska, Czego fotografowie poszukują, „Fotografia” 1971, nr 6.
A. Dzieduszycki, Dialog z rzeczywistością, „Odra” 1971, nr 3.
A. Dzieduszycki, Fotografia nieartystyczna, „Fotografia” 1971, nr 5.
A. Dzieduszycki, Mutanty, „Fotografia” 1971, nr 8.
A. Dzieduszycki, Sztuka w procesie samozniszczenia, „Odra” 1971, nr 10.
B. Kowalska, Noty o autorach. Zbigniew Dłubak, „Poezja” 1971, nr 1.
B. Kowalska, Malarstwo polskie 1945-1979, „Odra” 1971, nr 1.

1972

J. Świdziński, A propos NS Galerii Permafo, „Fotografia” 1972, nr 9.

1973

B. Kłosińska, Łódzkie nadzieje, „Fotografia” 1972, nr 9.
A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, „Miesięcznik Literacki” 1973, nr 4, 5, 6, 8.

1974

J. Bogucki, Pierwsza wystawa nowoczesnych, „Kultura” 1974, nr 44.
U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1974, s. 222-224.
W. Kahlka, Fluxus-Zone auch in Osten, „Die Welt” 1974, nr 140.
B. Kowalska, Wstęp do katalogu Zbigniewa Dłubaka, Galeria 72, Chełm 1974.
J. Olek, Struktura nieograniczona, „Fotografia” 1974, nr 10.
J. Szczucki, Badanie sztuki, „Gazeta Białostocka” 1974, nr 121.
W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974, s. 260, 287-289.

1975

W. Borowski, Pseudoawangarda, „Kultura” 1975, nr 12.
J. Jaworska, Nie wszystek umrę, Warszawa 1975, s. 68-69.
B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1970, Warszawa 1975.
J. Świdziński, Z logik niekompletnych rzeczywistości, wstęp do katalogu wystawy Systemy, Galeria Remont, Warszawa 1975.
A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944 -1974, Warszawa 1975.

1976

A. Lachowicz, Sztuka i fotografia, „Nurt” 1976, nr 10.
J. Ładnowska, Afirmacja czy negacja, „Odgłosy” 1976, nr 5.
L. Mrożek, Pytania, „Nurt” 1976, nr 11.
J. Olek, Łódzkie znakowania, „Wiadomości” 1976, nr 7.
J. Olek, Między znakiem a znaczeniem, „Nurt” 1976, nr 5.
J. Olek, Przełamywanie fotografii, „Nurt” 1976, nr 3-4.
J. Zagrodzki, Zwątpienia Zbigniewa Dłubaka, „Kalejdoskop” 1976, nr 2.

1977

A. Kępińska, Fotografia i film – nowy język sztuki, „Sztuka” 1977, nr 1.
W. Langsfeld, Interessanter Einblick. Funf Polnische Kunstler in Kempfenhausen, „Suddeutsche Zeitung” 1977, nr 138.
J. Olek, Foto-Medium-Art, „Odra” 1977, nr 4.
J. Olek, Pracownia twórczego myślenia, „Fotografia” 1977, nr 2.
J. Olek, Zbigniew Dłubak:…to pomost pomiędzy nami a rzeczywistością, „Nurt” 1977, nr 10.

1978

J. Domagała, Poza stereotyp, „Kultura” 1978, nr 12.
M. Hniedziewicz, Do czego może służyć fotografia, „Kultura” 1978, nr 25.
E. M. Małkowska, Desymbolizacje, „Literatura” 1978, nr 14.
J. Garztecki, Co poeta chciał powiedzieć, „Perspektywy” 1978, nr 29.
J. Olek, Zmiana przyzwyczajeń, „Wiadomości” 1978, nr 30.
J. Ładnowska, Wstęp do katalogu wystawy Z. Dłubaka, Desymbolizacje, Muzeum Sztuki, Łódź 1978.

1979

J. Olek, Ku istocie rzeczy, „Kultura” 9 IX 1979.
J. Olek, Widzieć na nowo, „Wiadomości” 5 IV 1979.
Forum Foto-Medium-Art, „Fotografia” 1979, nr 1.
L. Brogowski, Metaforyka czerni i bieli, „Czas” 1979, nr 12.
Fotografia polska, katalog wystawy w ICP, Nowy Jork 1979

1980

J. Olek, Wspólnota formy, „Kultura” 1980, nr 1.
J. Olek, Uczestniczyć w sztuce aktywnie, „Kultura” 1980, nr 4.
J. Olek, Awangarda poza mitem (rozmowa z Z. Dłubakiem), „Literatura” 1980, nr 4.
J. Olek, Media i poznanie, „Nurt” 1980, nr 10.
M. Bacciarelli, Fotograficzne poszukiwania, „Fakty” 1980, nr 7.
W. Nowaczyk, 7 x Forum Foto-Medium-Art, „Odra” 1980, nr 5.
J. Piechucki, Pytanie o granice, „Nurt” 1980, nr 5.
A. Figura, Sztuka w sferze myśli, „Sigma” 1980, nr 10.

1981

La photographie Polonaise, katalog wystawy w Centre Georges Pompidou, Paryż 1981.
J. Olek, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak, Instytut Polski w Paryżu, 1981.
A. Sobota, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak – prace z lat 1945-1980, Muzeum Narodowe, Wrocław 1981.
A. Saj, Pod znakiem negacji, „Odra” 1981, nr 9.

1982

I. Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa 1982.
C. Naggar, Dictionnaire des photographes, Paris 1982.

1983

J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.
O. T. Kalambur, Sympozjum plastyczne Wrocław 70, Wrocław 1983.

1984

R. Borowski, Fotografia polska 1839-1980 w: Wszystko o fotografii, Warszawa 1984.
Who is who in the World, 1984-1985, Chicago 1984.

1985

A. Sobota, Polska współczesna fotografia artystyczna, katalog wystawy w Galerii Zachęta, Warszawa 1985.
Encyclopedie inernationale des photographes, Geneve, 1985.

1987

J. Kowalski (L. Brogowski), Twórcze wątpienie, „Kontakt” 1987, nr 11.

1988

B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980, wyd.II, Warszawa 1988.
A. K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988.
J. Jackowski, Asymetria, „Kultura” 1988, nr 37.
J. Olek, Nie oczywistość fotografii, „Kierunki” 1988, nr 35.
J. Olek, Dlaczego jest tak?, „Kierunki” 1988, nr 36.

1989

J. Olek, Seminarium Warszawskie, „Kontakt” 1989, nr 4.
J. Olek, Minimalno, vizualno, elementarno, „Moment” 1989, nr 13.

1990

Galeria Krzywe Koło, katalog wystawy w Muzeum Narodowym, Warszawa 1990.
L. Brogowski, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990.

1991

J. Olek, Much Provocation, little Humility, [w:] Materiały z konferencji fotograficznej European Currents, Newcastle 1991.
T. Tsukahara, Living Trough the Ages of Zbigniew Dłubak. Portfolio, Tokyo 1991.
Contemporary Masterworks, London 1991.
150 lat fotografii polskiej, Warszawa 1991.

1992

J. Olek, Widzenie znaczące, czyli o Dłubaku, „Exit” 1992, nr 9.
A. Turowski, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak – prace z lat 1947-1992, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1992.
Polskie życie artystyczne 1945-1960, red. A.Wojciechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
M. Grygiel, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak – prace z lat 1947-1992, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1992.

1993

A. Sobota, wstęp do katalogu wystawy Z. Dłubak. Przeciw Stereotypom, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993.
L. Brogowski, Od dekonstruktywizmu do dekonstrukcji, katalog wystawy Z. Dłubak. Przeciw Stereotypom, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993.
J. Hanusek, Sztuczki i sztuka, „Arka” 1993, nr 47.

1994

L. Brogowski, Du sens constitué a la constitution du sens, katalog wystawy Dłubak, Maison des Expositions, Genas 1994.

1995

J. Jedliński, wstęp do katalogu wystawy Dłubak – fotografie 1947-1950, Muzeum Sztuki, Łódź 1994
M. Porębski, Spotkanie, katalog wystawy Dłubak – fotografie 1947-1950, Muzeum Sztuki, Łódź 1994
L. Lechowicz, Między awangardą a współczesnością, katalog wystawy Dłubak – fotografie 1947-1950, Muzeum Sztuki, Łódź 1994.
L. Brogowski, Widoki i nieskończone ciągi perspektyw. O złudnym erotyzmie i realnej abstrakcji w „Asymetriach” Zbigniewa Dłubaka, „Format” 1994, nr 1-2.
J. Olek, Zanikanie granic, katalog wystawy Asymetria, BWA Galeria Stara, Lublin 1994.

1996

L. Brogowski, Od sensu ukonstytuowanego do konstytucji sensu, Magazyn Sztuki 1996, nr 3.

1998

J. Zagrodzki, Odkrywanie kształtów widzianych, poszukiwanie kolorów nienazwanych, katalog wystawy Dłubak, Galeria Arsenał, Białystok 1998.

E. Janicka, rozmowa z Z. Dłubakiem, katalog wystawy Dłubak, Galeria Arsenał, Białystok 1998.

J. Suchan, rozmowa z Z. Dłubakiem, katalog wystawy I Wystawa Sztuki Nowoczesnej – 50 lat później, Galeria Starmach, Kraków 1998.
L. Lechowicz, Przestrzeń w fotografii – fotografia w przestrzeni, katalog wystawy Fotografia i przestrzeń, Galeria FF, Łódź 1998.
L .Brogowski, Les regards croisés. Peinture et photographie ches Zbigniew Dłubak. Recherches poietiques, „Revue de la Société Internationale de Poietique” 1998, nr 7.
Słownik sztuki XX wieku, hasło Z.Dłubak, pod red. G. Durozoi, Warszawa 1998.

1999

G. Sztabiński, Fotografia wobec przestrzeni, „Exit” 1999, nr 1.

2000

M. Sobieszczański, Les artistes et la perception – entretiens avec Z. Dłubak, J. Bury…, Paris 2000.

2001

E. Janicka, Spór o rozumienie sztuki – rozmowa ze Zbigniewem Dłubakiem, „Arteon” 2001, nr 4.
K. (Ziębińska) Lewandowska, Praktyka widzenia, maszynopis pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej, Uniwersytet Warszawski.

2003

Dłubak i Grupa ’55, kat. wyst. VI-VII 2003, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2003.
K. Lewandowska, Nowa praktyka widzenia, kat. wyst. Zbigniew Dłubak. Fotografie z lat 1947-1950, 1983-2000, 21.10-23.11.2003, Zachęta.

2005

M. Janczyk, I. Święch, katalog wystawy Tak myślę. Fotografia Zbigniewa Dłubaka, Muzeum Fotografii w Krakowie, IV-V 2005.

2006

K. Lewandowska, Od zmysłowej wizualności do poznania, „Aspiracje” 2006 nr 6.

2009

M. Michałowska, Peryferia fotografii – między dokumentem a metaforą, kat. wyst. Zbigniew Dłubak. Krajobraz Peryferyjny, Warszawa 2009.
Ł. Ronduda, P. Uklański, Sztuka Polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009, s. 210-221.

2010 

A. Pietrasik, Autoportret odczuwalny, kat. wyst. Zbigniew Dłubak. Wewnątrz, Warszawa 2010.

2012

K. Lewandowska, Zbigniew Dłubak. Struktura ciała, Warszawa 2012.
G. Piątek, Stadionu portret z biodra, kat. wyst. Zbigniew Dłubak. Stadion ’55, Warszawa 2012.
Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka, pod. red. M. Ziółkowskiej, Warszawa 2012.

2013

Zbigniew Dłubak. Body structures; Zbigniew Dłubak. Struktury ciała; Zbigniew Dłubak. Estructuras del cuerpo, Publikacja towarzysząca wystawie Zbigniew Dłubak. Struktury ciała prezentowanej w dn. 3.06.-28.07.2013 w ramach festiwalu PhotoEspaña 2013, red. K. Ziębińska-Lewandowska, Warszawa 2013.

2018

Dłubak. Un héritier des avant-gardes, Publikacja towarzysząca wystawie w Fondation Henri Cartier-Bresson, Paryż, 17 stycznia – 29 kwietnia 2018 r., red. K. Ziębińska-Lewandowska, Paris 2018.

2020

K. Dworniczak, Defining reality. Photography and the surrealist concept of the image in Poland in the 1940s, „Ikonotheka”, T. 30, 2020, s. 113-134.
K. Jurecki, Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego, Gliwice 2020.

2021

D. Jarecka, Surrealizm, Realizm, marksizm. Sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948, Warszawa 2021, s. 234-276.

2022

W. Kobylińska, Awangardowa klisza. Polska fotografia w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 2022, s. 153-160.

Translate »