Animacja przez fotografię, warsztaty w Mińsku

W dniach 20-24 października 2012, w Centrum Fotografii w Mińsku odbyły się współorganizowane przez Fundację warsztaty Animacja przez fotografię. Organizatorzy programu: Fundacja Archeologia Fotografii, Centrum Fotografii, Galeria Sztuk Wizualnych Nova, partner: Instytut Polski w Mińsku.

Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, wychowawców z domów kultury, działaczy stowarzyszeń kulturalnych oraz fotografów białoruskich, którzy chcieli poznać i wprowadzić do swojej dotychczasowej działalności edukacyjnej nowe metody pracy z młodzieżą. Szkolenie miało na celu przekazanie kompetencji do planowania i prowadzenia zajęć fotograficznych lub animacyjnych wykorzystujących fotografię. Prowadzenie: Ekaterina Gurtavaya, Paweł Kula, Agnieszka Pajączkowska, Julia Odnous

Drugi panel zajęć- stanowiły pilotażowe warsztaty dla młodzieży
Podczas trzydniowego warsztatu, prowadzonego przez polskiego i białoruskiego fotografa, z udziałem nauczycieli w roli obserwatorów, uczniowie zostali zainteresowani tematem współczesnego pejzażu miejskiego: odwiedzili wystawę „Kraj-obrazy” w Galerii NOVA, fotografowali pejzaż miejski, wybrali najlepsze prace do wspólnej prezentacji. Publicznemu pokazowi prac warsztatowych towarzyszyła rozmowa podsumowująca.
Prowadzenie: Ekaterina Gurtavaya,  Paweł Kula

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

Translate »