Konferencja naukowa - Archiwum jako projekt

W dniach 13-14 maja 2011 w Warszawie Fundacja, w ramach projektu FotoRejestr organizuje interdyscyplinarną konferencję Archiwum jako projekt – „poetyka” i „polityka” (foto)archiwum, poświęconą problemom oraz teorii/krytyce archiwum i archiwizacji fotografii.
W obliczu „zwrotu archiwalnego”, który dokonał się na przestrzeni ostatnich 15 lat wydaje się niezbędne, aby w tu, w Europie Środkowo-Wschodniej, postawić sobie kluczowe pytania o rolę archiwum fotograficznego — nie tylko dla nauk humanistycznych, lecz także dla praktyki artystycznej czy też politycznej — o perspektywy, jakie otwiera i ewentualne zagrożenia, które tworzy. 

 

Przedmiotem obrad będą takie problemy jak „totalność/fragmentaryczność archiwum”, „pamięć, historia i kwestia technologii”, „perspektywa instytucjonalna — problemy gromadzenia, opracowywania i upubliczniania zbiorów”, oraz dwa tematy nadrzędne, „poetyka/polityka archiwum” i „archiwum święte/nieświęte — archiwum sekretne/publiczne”, mające podnieść kluczowe kwestie archiwum jako metafory i praktyki politycznej oraz dostępności archiwów w czasach digitalizacji.
Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło grono znakomitych badaczy oraz artystów i artystek, takich jak Ariella Azoulay, Tomasz Basiuk, Wolfgang Ernst, Andre Gunthert, Ewa Klekot, Iwona Kurz, Harald Østgaard Lund, Lucia Nimcova, Natasa Petresin-Bachelez, Helen Petrovsky, Karol Radziszewski, Sven Spieker, John Tagg, Nina Lager Vestberg, Dmitri Vilensky, Wojciech Wilczyk, Herta Wolf, Akram Zaatari, oraz przedstawiciele instytucji takich jak Narodowe Archiwum Cyfrowe (Nikodem Bończa Tomaszewski), Dom Spotkań z Historią, Norsk Teknisk Museum (Anita Nilsen), Open Society Archives (Miklos Tamasi), Langhans Gallery (Zuzana Meisnerova-Wismer), a także Fundacja Archeologia Fotografii (Karolina Lewandowska).

Tytuł konferencji — Archiwum jako projekt — wskazać ma konieczność postawienia pytania, czy możliwe jest rozpoznanie i zneutralizowanie automatyzmów (oraz złej woli), działających w ramach praktyki archiwalnej. Celem takiego krytycznego gestu nie powinno jednak być dążenie do doskonalszej przezroczystości archiwum lecz do świadomego, jawnego sformułowania jego polityki i konstrukcji, zaproponowania archiwum jako projektu właśnie: pewnej potencjalności, wyzwania rzuconego przyszłości.

Zapisy (wstęp bezpłatny, ale wymagane jest zgłoszenie):
Zapisy na konferencję trwają do 30 kwietnia 2011. Proszę kierować je do biura organizacyjnego konferencji.
W zgłoszeniu proszę podać: Imię i Nazwisko, zawód/funkcję/tytuł naukowy/afiliację instytucjonalną, adres e-mail.
Gościom spoza Warszawy i spoza Polski możemy przesłać informacje praktyczne o niedrogim zakwaterowaniu.

Kurator konferencji:
Krzysztof Pijarski (Uniwersytet Warszawski), kpijarski@uw.edu.pl
Organizator konferencji:
Fundacja Archeologia Fotografii, www.archeologiafotografii.pl
Biuro konferencji, zapisy:
Piotr Słodkowski (Uniwersytet Warszawski), piotr.slodkowski1@gmail.com
Konferencja odbywa się w ramach projektu FotoRejestr: finansowanego przez:
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Partnerzy projektu:
Norsk Teknisk Museum, Dom Spotkań z Historią, Narodowe Archiwum Cyfrowe
 

Patroni medialni projektu:

Fotopolis, Kwartalnik Fotografia, Obieg, Radio PIN, Historia i Media

 

Finansowanie projektu:

               

 

Partnerzy projektu:

              

 

 

Translate »