Kwadrat, Linia, Od zera do nieskończonosci

Kompozycje „Kwadrat”, „Linia” i „Od zera do nieskończoności” to - zgodnie ze słowami artysty – kontynuacja pracy nad analizą obrazu fotograficznego przez wprowadzenie systemowej jego rozbudowy i przeniesienie problematyki na pogranicze zagadnień matematycznych. Nieco inaczej niż we wcześniejszych pracach, w których Bąkowski prowadził przede wszystkim rozważania nad problemem postrzegania rzeczywistości przedstawionej na fotografii, tu zajmuje się relacjami tekstu zawartego w obrazie/tytule, jego znaczeń i samego przedstawienia. W tym sensie są to pierwsze, czysto konceptualne kompozycje artysty. W pracach Kwadrat i Linia zawarta jest analiza widzenia przedmiotu, który powstał w trakcie programowania i realizacji tej pracy. Cykle te to jednocześnie określenie granic fotografii i możliwości postrzegania, pisał Bąkowski. Obie kompozycje zostały skonstruowane według podobnej zasady: punktem wyjścia był napis umieszczony na fotografii, który jednocześnie opisywał dalsze działania, jakim została ona poddana.

Kwadrat 1976

Na pracę „Kwadrat” składa się czternaście kwadratowych fotografii tworzących dwie części. Sekwencję pierwszych siedmiu zdjęć rozpoczyna fotografia, na której siedmiokrotnie powtórzony został tekst: ten kwadrat jest podzielony na dziewięć kwadratów, jeden z tych kwadratów jest powiększony do wymiarów kwadratu wyjściowego. Kolejne zdjęcia są realizacją zasady zawartej na pierwszej fotografii. Jej efektem jest kompozycja siódma, którą stanowi czarny kwadrat. Odwrotne działania podjęte zostały w drugiej sekwencji zdjęć, zgodnie z tekstem umieszczonym na pierwszej fotografii: ten kwadrat jest zmniejszony dziewięciokrotnie, dziewięć zmniejszonych kwadratów tworzy kwadrat równy kwadratowi wyjściowemu, jednak ich rezultat jest podobny – czarny kwadrat stanowiący ostatnią część sekwencji. Praca „Kwadrat” była pokazywana w 1977 roku na wystawie indywidualnej Bąkowskiego inaugurującej działalność Małej Galerii ZPAF w Warszawie, a także w Galerii Znak w Białymstoku razem z powstałą w 1979 roku „Linią”.
czytaj więcej

Linia 1976

Analogiczną jak w pracy "Kwadrat" zasadę konstrukcji Bąkowski zastosował w kompozycji „Linia”. Na prostokątnej, ustawionej pionowo planszy widnieje napis opisujący działania artysty: linia tego tekstu jest podzielona na połowę, połowa jest powiększona do wymiaru wyjściowego. Efektem jest czarna, pionowa linia wypełniająca dolną połowę planszy. Praca „Kwadrat” była pokazywana w 1977 roku na wystawie indywidualnej Bąkowskiego inaugurującej działalność Małej Galerii ZPAF w Warszawie, a także w Galerii Znak w Białymstoku razem z powstałą w 1979 roku „Linią”.
czytaj więcej

Od zera do nieskończonosci 1976

Kompozycja „Od zera do nieskończoności” zaczerpnęła tytuł od zbiorowej wystawy w 1979 roku w galerii Foto-Medium Art w Białymstoku, na którą została przygotowana. Praca stanowi dosłowną ilustracją tematu składając się z serii naklejonych na planszę zdjęć przedstawiających cyfrę zero, w różnym stopniu poddanych procesowi naświetlania.
czytaj więcej
Translate »