Kwadrat 1976

Na pracę „Kwadrat” składa się czternaście kwadratowych fotografii tworzących dwie części. Sekwencję pierwszych siedmiu zdjęć rozpoczyna fotografia, na której siedmiokrotnie powtórzony został tekst: ten kwadrat jest podzielony na dziewięć kwadratów, jeden z tych kwadratów jest powiększony do wymiarów kwadratu wyjściowego. Kolejne zdjęcia są realizacją zasady zawartej na pierwszej fotografii. Jej efektem jest kompozycja siódma, którą stanowi czarny kwadrat. Odwrotne działania podjęte zostały w drugiej sekwencji zdjęć, zgodnie z tekstem umieszczonym na pierwszej fotografii: ten kwadrat jest zmniejszony dziewięciokrotnie, dziewięć zmniejszonych kwadratów tworzy kwadrat równy kwadratowi wyjściowemu, jednak ich rezultat jest podobny – czarny kwadrat stanowiący ostatnią część sekwencji. Praca „Kwadrat” była pokazywana w 1977 roku na wystawie indywidualnej Bąkowskiego inaugurującej działalność Małej Galerii ZPAF w Warszawie, a także w Galerii Znak w Białymstoku razem z powstałą w 1979 roku „Linią”.
Translate »