Ikonosfera I, 1967

Zbudowany z odbitek fotograficznych labirynt, stworzony ze zdjęć z serii ,,Egzystencje", po raz pierwszy był prezentowany w 1967 roku w Galerii Współczesnej. Przy wejściu Dłubak eksponował nakładające się na siebie fragmenty kobiecego ciała. W części dalszej prezentowane były akty i zdjęcia jego najbliższego otoczenia – mieszkania i sprzętów należących do pracowni. Odbitki zawieszone były jedynie za górne krawędzie. Urszula Czartoryska napisała w ,,Fotografii” w 1967 roku w nr 5: ,,w drugim fragmencie, we wnętrzu labiryntu, nagromadzono ,,suszące się”, chaotycznie rozwieszone odbitki niezliczonych aktów i sprzętów domowych, pozorujących swobodę roboczego pokazu w pracowni”. Perspektywę zamykały trzy plansze przedstawiające odbicie ciała modelki bezpośrednio na papierze światłoczułym w skali 1:1. Na jedną z nich projektowane były slajdy otwartej i zamkniętej dłoni, które przy zmieniającym się świetle dawało efekt ruchu.
Translate »