Lata 1947-1950

Pierwsze fotografie Zbigniew Dłubak zrobił podczas pobytu w sanatorium w Otwocku w 1947 roku. Robione pożyczonym, małoobrazkowym aparatem były sprawdzianem rozmaitych możliwości kamery. Widać w nich całą gamę inspiracji awangardowych - przede wszystkim konstruktywizmu i surrealizmu, ale także typowej dla fotografii przedwojennej Nowej Reczowości. Eksperymenty rozwijające się w kierunku zmysłowej, mrocznej abstrakcji zostały przerwane przez narzucenie twórcom określonego modelu realizmu socjalistycznego.
Translate »