Relop, 1970

Relop to projekt urządzenia optycznego opracowany przez Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Lachowicza i Natalię Lach-Lachowicz podczas sympozjum Wrocław 70. Instrument miał składać się z zespołu lustrzanego, kompendium (grupy peryskopów) i ławy optycznej. Wszystkie elementy miały być zainstalowane w przestrzeni miasta Wrocławia. Zbigniew Dłubak, w niepublikowanym wywiadzie udzielonym Karolinie Lewandowskiej, opisuje działanie peryskopów: ,,Przez jeden widziało się chmury, przez inny gałęzie, przez trzeci ulicę z samochodami itd. I to wszystko przed widzem tworzyło całość”. Natomiast w komentarzu autorskim możemy przeczytać: ,,Przez przemieszczenie obrazów, wytwarzanie iluzji przestrzennych, symultaniczne ukazywanie odległych od siebie rzeczy i zdarzeń chcemy poruszyć wyobraźnię widza i uświadomić mu, że w takiej właśnie mieszanej kolejności następuje postrzeganie, a więc porządek świata wewnętrznego jest inny niż porządek świata zewnętrznego. Funkcjonowanie tych instrumentów dowodzi, że sztuka incydentalnie powstaje poza znakiem-rzeczą, jest zatem przedmiotem intencjonalnym”. Projekt nigdy nie został zrealizowany
Translate »