Studia rysunkowe, lata 1939-1943

Od końca lat trzydziestych Dłubak samodzielnie studiował różne zagadnienia sztuk plastycznych, przede wszystkim rysunku i malarstwa. Wykonywał szkice ołówkiem, węglem i akwarelą, ćwicząc wykreślenie perspektywy i zastosowanie światłocienia. Podejmował typowe tematy takie jak krajobraz, martwa natura czy akt kobiecy. W latach 1939-1941 tworzył rysunki, pracując jednocześnie jako technik pisma „Strzały”, wydawanego przez Związek Młodzieży Polskiej „Spartakus”. Po przerwie w działalności konspiracyjnej (lato 1941-luty 1942) rysunki znowu powstawały na marginesie jego zaangażowania politycznego. Wiosną 1942 Dłubak wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, a w jego mieszkaniu mieściła się centralna drukarnia partii, w której powielał „Trybunę Wolności” i „Trybunę Chłopską”.
Translate »