Stadion X-lecia, 1955

Stadion X-lecia w Warszawie zbudowano w niespełna rok, na przełomie 1954-1955 r. Otworzono go na Światowy Festiwal Młodzieży w lipcu 1955 roku. Seria ponad trzydziestu fotografii Zbigniewa Dłubaka z końcowej fazy budowy Stadionu nie była dotąd znana.
Translate »