Ocean, 1972 - 1973

Bazą pracy ,,Ocean" była seria zdjęć wykonana przez Zbigniewa Dłubaka w 1972 roku podczas jego podróży promem do Stanów Zjednoczonych. Dłubak uważał tę pracę za rodzaj manifestu, który dotyczył spraw ogólniejszych niż widzenie - natury życia. Zdjęcia oceanu były tylko wizualnym tłem refleksji. Praca miała umożliwić widzowi konfrontację z wieczną naturą. Tekst eksponowany wraz z ta pracą na wystawie indywidualnej Zbigniewa Dłubaka w Galerii Permafo w 1973 roku brzmiał: ,,- unicestwić odruch wartościowania, - przyjąć banał w najzwyklejszy sposób, bez akcentowania egzotyki codzienności, - utożsamić się ze światem zewnętrznym, by pozbyć się fałszywego poczucia wyższości w stosunku do otoczenia, - odrzucić przekonanie o składaniu ofiary z siebie na rzecz sztuki, - porzucić myśl o doskonałości wyzbycia się wszystkiego, - być. „
Translate »