Ocean, 1972 - 1973

Bazą pracy ,,Ocean" była seria zdjęć wykonana przez Zbigniewa Dłubaka w 1972 roku podczas jego podróży promem do Stanów Zjednoczonych. Dłubak uważał tę pracę za rodzaj manifestu, który dotyczył spraw ogólniejszych niż widzenie, natury życia. Zdjęcia oceanu były tylko wizualnym tłem refleksji. Praca miała umożliwić widzowi konfrontację z wieczną naturą. Tekst eksponowany wraz z ta pracą na wystawie indywidualnej Zbigniewa Dłubaka w Galerii Permafo w 1973 roku brzmiał: ,,- unicestwic odruch wartościowania, - przyjąć banał w najzwyklejszy sposób, bez akcentowania egzotyki codzienności, - utożsamić się ze światem zewnętrznym, by pozbyć się fałszywego poczucia wyższości w stosunku do otoczenia, - odrzucić przekonanie o składaniu ofiary z siebie na rzecz sztuki, - porzucić myśl o doskonałości wyzbycia się wszystkiego, - być. „
Translate »